Tuisblad      Inligting      Kontak Ons      NuusbriefMaart 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

09:00 Bybelstudie

2

Aswoensdag

18:00 Gemeente bestuur


3

Selgroepe
4

Wêreldbiddag vir Vroue

5

Wêreldbiddag vir Mans

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

6

Tweede Lydensondag
08:30 Erediens

7


8

09:00 Bybelstudie

910

Selgroepe


11


12

11:30 Simunye ku Jesu

13

Derde Lydensondag
08:30 Gesinsdiens

14

15

Predikante Konferensie Drakensville
09:00 Bybelstudie

16

Predikante Konferensie Drakensville


17

Predikante Konferensie Drakensville
16:30
Pre-advieskommissie
Selgroepe


18


19

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

20

Vierde Lydensondag
Sinodale Kollekte: Gemeente Bystandsfonds
08:30 Erediens
Indiensstelling van Wyksleiers

21

Menseregtedag

22

09:00 Bybelstudie

23

Toerusting Nuwe Wykleiers24

Selgroepe25

Skole Sluit

2627

Vyfde Lydensondag
08:30 Erediens

28


29

30


31

.


April 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

2

06:30 Manne Byeenkoms

3

Sesde Lydensondag
Dag van danksegging en verootmoediging
08:30 Erediens

4


5

Skole Open

09:00 Bybelstudie

6

18:00 Gemeente bestuur

7

Selgroepe

8


9

11:30 Simunye ku Jesu

10

Sewende Lydensondag
Groot Lydensweek begin
08:30 Gesinsdiens

11


12

09:00 Bybelstudie

13


14

Selgroepe

15

Goeie Vrydag
Nagmaal

16


17

Paasfees
08:30 Erediens

18

Gesinsdag

19

09:00 Bybelstudie

20

21

Selgroepe

22


23

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

24

Sinodale Kollekte: CMD
08:30 Erediens

25


26

09:00 Bybelstudie

27

Vryheidsdag

28

Selgroepe

29


30

Kategese daguitstappie.


Mei 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1 Werkersdag

Sinodale Bid- en Dankdag Arbeidsondag
Sinodale Kollekte: Bybelgenootskap
08:30 Erediens

2

Openbare Vakansiedag


3

09:00 Bybelstudie

17:30 Sending & Evangelisasie


4

18:00 Gemeente bestuur

5

Selgroepe

6


7

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu 11:30 Simunye ku Jesu

8

Moedersdag
08:30 Erediens

9

13:30 Finansies Kommissie
15:00 Pre advies en Diensverhoudinge Kommissie

18:15 Eredienskommissie

10

09:00 Bybelstudie

17:30 Eiendomskommissie

11

17:30 Jeugkommissie

12

Selgroepe

17:30 Gemeentebediening

13


14

Vroulief Herfs Tee

11:30 Simunye ku Jesu

15

08:30 Erediens

16

Kommissieverslae moet in kerkkantoor wees

17

09:00 Bybelstudie

18


19

Selgroepe

20

21

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

22

Sinodale Kollekte: Gratis Lektuurfonds
08:30 Erediens

2324

09:00 Bybelstudie

25

18:00 Kerkraads
vergadering

26

Hemelvaart

18:00 Hemelvaart Diens

27


28

Basaar

29

08:30 Erediens - Pinksterdiens

30

18:00 Pinksterdiens


31

09:00 Bybelstudie

18:00 Pinksterdiens


.


Junie 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag
1

18:00 Wydingsnagmaal

2

Selgroepe


34

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

5

Pinksterfees
Biddag vir die Ekologie
Sinodale Kollekte: CMD
08:30 Erediens
Nagmaal

6


7

09:00 Bybelstudie

8

18:00 Gemeente bestuur

9

Selgroepe
10

11

11:30 Simunye ku Jesu

12

Biddag vir Jeug en Kategese
Sinodale Kollekte: Jeugwerk
08:30 Erediens
Gesinsdiens

13


14

09:00 Bybelstudie

15


16

Jeugdag

Groen uitreik na die hawe saam met Metro Jeug


17

Skool Vakansiedag18

06:30 Manne Byeenkoms

19

Nasionale Biddag vir Blindes
Vadersdag
08:30 Erediens
Indiensstelling van Wyksleiers

20

21

09:00 Bybelstudie

22

Toerusting Nuwe Wykleiers

23

Selgroepe24

Skole Sluit2526

08:30 Erediens

27


28


29


30

.


Julie 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

2

06:30 Manne Byeenkoms

3

08:30 Erediens

4


5


6

18:00 Gemeente bestuur

7


8

9


10

08:30 Erediens

11


12


13


14


15


16

06:30 Manne Byeenkoms

17

08:30 Erediens


18


19

Skole Open

09:00 Bybelstudie

20

21

Selgroepe

22


23

11:30 Simunye ku Jesu

24

08:30 Gesinsdiens

25

18:15 Eredienskommissie

26

09:00 Bybelstudie

27


28

Selgroepe

29


30


31

Sinodale Kollekte: Bybelmedia
08:30 Erediens
.


Augustus 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

13:30 Finansies Kommissie
15:00 Pre advies en Diensverhoudinge Kommissie

17:30 Sending & Evangelisasie

2

09:00 Bybelstudie

17:30 Eiendomskommissie


3

18:00 Gemeente bestuur4

Selgroepe

5


6

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

7

Sinodale Kollekte: Radio Kansel
08:30 Erediens

8

Skool Vakansiedag

9

Vrouedag


10

17:30 Jeugkommissie


11

Selgroepe

17:30 Gemeentebediening

12


13

11:30 Simunye ku Jesu

14

08:30 Erediens

15

Kommissieverslae moet in kerkkantoor wees

16

09:00 Bybelstudie

1718

09:00 Ringsitting

Selgroepe

19


20

06:30 Manne Byeenkoms

09:00 Vroulief Ontbyt

11:30 Simunye ku Jesu

21

08:30 Erediens

22


23

09:00 Bybelstudie

24

18:00 Kerkraadsvergadering

25

Selgroepe

26


27

Basaar

28

Bybelsondag
Sinodale Kollekte: Bybelgenootskap
08:30 Erediens
Nagmaal

29


30

09:00 Bybelstudie
31

.

September 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

Lente Tee by Tuinsig Tehuis vir Bejaardes

Selgroepe

2


3

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

4

Nasionale Biddag vir Dowes
Sinodale Kollekte: Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys
08:30 Erediens

5


6

09:00 Bybelstudie


7

18:00 Gemeente bestuur8

Selgroepe

9


10

11:30 Simunye ku Jesu

11

Toerustingsondag
Leprosiedag (Melaatses)
Sinodale Kollekte: Vuleka Skool vir Blindes
08:30 Erediens

12

13

09:00 Bybelstudie

1415

Selgroepe

16


17

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

18

08:30 Erediens
Indiensstelling van Wyksleiers

19


20

09:00 Bybelstudie

21

Toerusting Nuwe Wykleiers

22

Selgroepe

23


24

Erfenisdag

25

08:30 Erediens
Gesinsdiens

26


27

09:00 Bybelstudie

28


29

Selgroepe

30

Skole Sluit


.


Oktober 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

06:30 Manne Byeenkoms

2

Biddag vir Bejaardes
Biddag vir die Bediening onder die Jode (Sondag voor die Groot Versoendag - Yom Kippur)
08:30 Erediens

3

4


5


6


7


8


9

08:30 Erediens
10

11

Skole Open

09:00 Bybelstudie

12

18:00 Gemeente bestuur

13

Selgroepe

14


15

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

16

Biddag vir Gesondheidsdienste
08:30 Gesinsdiens

1718

09:00 Bybelstudie

19


20

Selgroepe

21


22

11:30 Simunye ku Jesu

23

Sinodale Kollekte: Tuinsig
08:30 Erediens
Belydenisaflegging

24


25

09:00 Bybelstudie

26


27

Selgroepe

28


29


30

Hervormingsfees
Sinodale Kollekte: Gemeente Bystandsfonds
08:30 Erediens

31
.


November 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

09:00 Bybelstudie

17:30 Sending & Evangelisasie

2

18:00 Gemeente bestuur


3

Selgroepe


4


5

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

6

08:30 Erediens

7

13:30 Finansies Kommissie
15:00 Pre advies en Diensverhoudinge Kommissie 
18:15 Eredienskommissie

8

09:00 Bybelstudie

17:30 Eiendomskommissie

9

17:30 Jeugkommissie


10

Selgroepe

17:30 Gemeentebediening

11


12

09:00 Vroulief afsluiting

11:30 Simunye ku Jesu

13

Biddag vir Beskermingsdienste
Sinodale Kollekte: Greytown Kinderhuis
08:30 Gesinsdiens
Kategese afsluiting

14

Kommissieverslae moet in kerkkantoor wees

15

09:00 Bybelstudie

16


17

Rings Retraite , Paradise Valley

Selgroepe


18


19

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

20

08:30 Erediens
Nagmaal
Gemeente Verjaarsdagfees

21

Gemeente 82 jaar Oud

22

09:00 Bybelstudie Kerssanoggend

23

18:00 Kerkraads
vergadering

24

Selgroepe


25


26

Basaar

27

Eerste Adventsondag
Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag
08:30 Erediens
Kerssangdiens

28


29

09:00 Bybelstudie Afsluiting

30

.


Desember 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

Wêreldvigsdag

Selgroepe

23

06:30 Manne Afsluiting

4

Tweede Adventsondag
08:30 Erediens
Gesinsdiens

5


6

7

18:00 Gemeente bestuur

8

Selgroepe

9

Skole Sluit

10


11

Derde Adventsondag
08:30 Erediens

12


13


14


15


16

Versoeningsdag

08:30 Erediens 

17


18

Vierde Adventsondag
08:30 Erediens
Kerssangdiens

19


20

21


22


23


24


25

Kersfees
07:00 Kersdiens
09:00 Kersdiens

26

Welwillendheids dag

27


28


29


3031

18:00 Oujaarsdiens


.