Oktober 2021

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

Skole sluit

2

08:00 Minimark

3

Biddag vir Bejaardes
08:30 Erediens

4


5


6

7


8


9

06:30 Manne Byeenkoms

10

08:30 Erediens

11

Skole open

12

09:00 Bybelstudie

13


14

Selgroepe

15


16

11:30 Simunye ku Jesu

17

Biddag vir Gesondheidsdienste
08:30 Erediens

Gesinsdiens

18


19

09:00 Bybelstudie

15:00 Pre Advies Kommissie

20

21

09:00 Ringsvergadering -
NG Kerk Westville 

Selgroepe

22


23

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

24

Doopsondag

08:30 Erediens

25

10:00 Gedenkdiens vir Johan Schwartz

26

09:00 Bybelstudie

27


28

Selgroepe

29


30

11:30 Simunye ku Jesu

31
Hervormingsondag
08:30 Erediens

November 2021

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

Verkiesingsdag

2

09:00 Bybelstudie


3

18:00 Gemeente bestuur


4

Selgroepe

5


6

09:00 Vroulief afsluiting

11:30 Simunye ku Jesu

7

08:30 Gesinsdiens

8

Kommissies vergader hierdie week

15:00 Diensverhoudinge Kommissie

9

09:00 Bybelstudie
17:30 Eiendoms Kommissie 

10

17:30 Jeugkommissie vergadering


11

Selgroepe

17:30 Gemeentebediening

12


13

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

14

Biddag vir Beskermingsdienste

08:30 Kerssangdiens

15

Komissieverslae moet in kerkkantoor wees

16

09:00 Bybelstudie

1718

Selgroepe

19


20

11:30 Simunye ku Jesu

21

Gemeente Verjaarsdag (81 Jaar)

08:30 Erediens

22


23

09:00 Bybelstudie Kerssangoggend

24

18:00 Kerkraadsvergadering

25

Selgroepe

26


27

06:30 Manne Byeenkoms

28

Eerste Adventsondag
08:30 Gesinsdiens

29


30

09:00 Bybelstudie

31


Desember 2021

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag
1

Wêreldvigsdag

2

Selgroepe

3


4

08:00 Kersmark

5

Tweede Adventsondag
08:30 Gesinsdiens

6


7

8

18:00 Gemeente bestuur

9

Selgroepe

10


11

06:30 Manne Afsluiting

12

Derde Adventsondag
08:30 Erediens

13


14

15

Skole Sluit

16

Versoeningsdag
08:30 Erediens

17

Skool Vakansiedag

18


19

Vierde Adventsondag
08:30 Kerssangdiens

20

21

22


232425

Kersdag
07:00 Kersdiens
09:00 Kersdiens

26

Welwillendheidsdag
08:30 Erediens

27

Openbare Vakansiedag

28


29


30


31

18:00 Oujaarsdiens
Januarie 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

Nuwejaarsdag

2

08:30 Erediens

3


4


5


6


7


8

9

08:30 Erediens

10


11


12


13


14


15


16

08:30 Erediens

17


18


19

Skole Open

18:00 Gemeente bestuur

20

Selgroepe

21


22

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

23

18:00 Toewydingsreeks

08:30 Erediens

24

18:00 Toewydingsreeks

25

18:00 Toewydingsreeks

26

18:00 Wydingsnagmaal


27

Selgroepe

28


29

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

30

Sinodale Kollekte CLF

08:30 Gesinsdiens

31
Februarie 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

09:00 Bybelstudie

2

18:00 Gemeente bestuur

3

Selgroepe


4

5

8:00 Minimark

6

08:30 Erediens

7

13:30 Finansies Kommissie
15:00 Diens-verhoudinge Kommissie

8

09:00 Bybelstudie

17:30 Eiendomskommissie

9

17:30 Jeugkommissie


10

Selgroepe


11


12

06:30 Manne Byeenkoms

09:00 Vroulief  Kenmekaar oggend en Ontbyt

11:30 Simunye ku Jesu

13

Biddag vir opvoeding en onderwys
Sinodale Kollekte Jeugwerk
08:30 Erediens

14

Komissieverslae moet in kerkkantoor wees

15

09:00 Bybelstudie

16

17

Selgroepe
18


19

11:30 Simunye ku Jesu

20

08:30 Erediens

21


22

09:00 Bybelstudie

23

18:00 Kerkraads
vergadering

24

Selgroepe


25

26

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

27

Lydensweke begin
08:30 Erediens
Nagmaal

28.


Maart 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

09:00 Bybelstudie

2

Aswoensdag

18:00 Gemeente bestuur


3

Selgroepe
4

Wêreldbiddag vir Vroue

5

Wêreldbiddag vir Mans
8:00 Minimark

6

08:30 Erediens

7


8

09:00 Bybelstudie

910

Selgroepe


11


12

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

13

08:30 Gesinsdiens

14


15

09:00 Bybelstudie

1617

Selgroepe


18


19

11:30 Simunye ku Jesu

20

Sinodale Kollekte: Gemeente Bystandsfonds
08:30 Erediens
Indiensstelling van Wyksleiers

21

Menseregtedag

22

09:00 Bybelstudie

23

Toerusting Nuwe Wyksleiers24

Selgroepe25

Skole Sluit

26

06:30 Manne Byeenkoms

27

08:30 Erediens

28


29

30


31

.


April 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

2

8:00 Minimark

3

Dag van danksegging en verootmoediging
08:30 Erediens

4


5

Skole Open

09:00 Bybelstudie

6

18:00 Gemeente bestuur

7

Selgroepe

8


9

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

10

Groot Lydensweek begin
08:30 Gesinsdiens

11


12

09:00 Bybelstudie

13


14

Selgroepe

15

Goeie Vrydag
Nagmaal

16


17

Paasfees
08:30 Erediens

18

Gesinsdag

19

09:00 Bybelstudie

20

21

Selgroepe

22


23

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

24

Sinodale Kollekte: CMD
08:30 Erediens

25


26

09:00 Bybelstudie

27

Vryheidsdag

28

Selgroepe

29


30

11:30 Simunye ku Jesu


.


Mei 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1 Werkersdag

Sinodale Bid- en Dankdag Arbeidsondag
Sinodale Kollekte: Bybelgenootskap
08:30 Erediens

2

Openbare Vakansiedag


3

09:00 Bybelstudie4

18:00 Gemeente bestuur

5

Selgroepe

6


7

8:00 Minimark

8

Moedersdag
08:30 Erediens

9

13:30 Finansies Kommissie
15:00 Diens-verhoudinge Kommissie

10

09:00 Bybelstudie

17:30 Eiendomskommissie

11

17:30 Jeugkommissie

12

Selgroepe

13


14

06:30 Manne Byeenkoms

Vroulief Herfs Tee

11:30 Simunye ku Jesu

15

08:30 Erediens

16

Komissieverslae moet in kerkkantoor wees

17

09:00 Bybelstudie

18


19

Selgroepe

20

21

11:30 Simunye ku Jesu

22

Sinodale Kollekte: Gratis Lektuurfonds
08:30 Erediens

2324

09:00 Bybelstudie

25

18:00 Kerkraads
vergadering

26

Hemelvaart

18:00 Hemelvaart Diens

27


28

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

29

08:30 Erediens - Pinksterdiens

30

18:00 Pinksterdiens


31

09:00 Bybelstudie

18:00 Pinksterdiens


.


Junie 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag
1

18:00 Pinksterdiens

2

Selgroepe


34

8:00 Minimark

5

Pinksterfees
Biddag vir die Ekologie
Sinodale Kollekte: CMD
08:30 Erediens
Nagmaal

6


7

09:00 Bybelstudie

8

18:00 Gemeente bestuur

9

Selgroepe
10

11

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

12

Biddag vir Jeug en Kategese
Sinodale Kollekte: Jeugwerk
08:30 Erediens
Gesinsdiens

13


14

09:00 Bybelstudie

15


16

Jeugdag17

Skool Vakansiedag18


19

Nasionale Biddag vir Blindes
Vadersdag
08:30 Erediens
Indiensstelling van Wyksleiers

20

21

09:00 Bybelstudie

22

Toerusting Nuwe Wyksleiers

23

Selgroepe24

Skole Sluit25

06:30 Manne Byeenkoms

26

08:30 Erediens

27


28


29


30

.


Julie 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

2

8:00 Minimark

3

08:30 Erediens

4


5


6

18:00 Gemeente bestuur

7


8

9

06:30 Manne Byeenkoms

10

08:30 Erediens

11


12


13


14


15


16


17

08:30 Erediens


18


19

Skole Open

09:00 Bybelstudie

20

21

Selgroepe

22


23

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

24

08:30 Erediens

25


26

09:00 Bybelstudie

27


28

Selgroepe

29


30

11:30 Simunye ku Jesu

31

Sinodale Kollekte: Bybelmedia
08:30 Erediens
.


Augustus 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

13:30 Finansies Kommissie
15:00 Diensverhoudinge Kommissie

2

09:00 Bybelstudie

17:30 Eiendomskommissie


3

18:00 Gemeente bestuur4

Selgroepe

5


6

8:00 Minimark

7

Sinodale Kollekte: Radio Kansel
08:30 Erediens

8

Skool Vakansiedag

9

Vrouedag


10

17:30 Jeugkommissie


11

Selgroepe

12


13

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

14

08:30 Erediens

15

Komissieverslae moet in kerkkantoor wees

16

09:00 Bybelstudie

1718

Selgroepe

19


20

09:00 Vroulief Ontbyt

11:30 Simunye ku Jesu

21

08:30 Erediens

22


23

09:00 Bybelstudie

24

18:00 Kerkraadsvergadering

25

Selgroepe

26


27

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

28

Bybelsondag
Sinodale Kollekte: Bybelgenootskap
08:30 Erediens
Nagmaal

29


30

09:00 Bybelstudie
31

.

September 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag


1

Lente Tee by Tuinsig Tehuis vir Bejaardes

Selgroepe

2


3

8:00 Minimark

4

Nasionale Biddag vir Dowes
Sinodale Kollekte: Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys
08:30 Erediens

5


6

09:00 Bybelstudie


7

18:00 Gemeente bestuur8

Selgroepe

9


10

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

11

Toerustingsondag
Leprosiedag (Melaatses)
Sinodale Kollekte: Vuleka Skool vir Blindes
08:30 Erediens

12

13

09:00 Bybelstudie

1415

Selgroepe

16


17

11:30 Simunye ku Jesu

18

08:30 Erediens
Indiensstelling van Wyksleiers

19


20

09:00 Bybelstudie

21

Toerusting Nuwe Wyksleiers

22

Selgroepe

23


24

Erfenisdag
06:30 Manne Byeenkoms

25

08:30 Erediens
Gesinsdiens

26


27

09:00 Bybelstudie

28


29

Selgroepe

30

Skole Sluit


.


Oktober 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

8:00 Minimark

2

Biddag vir Bejaardes
Biddag vir die Bediening onder die Jode (Sondag voor die Groot Versoendag - Yom Kippur)
08:30 Erediens

3

4


5


6


7


8

06:30 Manne Byeenkoms

9

08:30 Erediens
10

11

Skole Open

09:00 Bybelstudie

12

18:00 Gemeente bestuur

13

Selgroepe

14


15

11:30 Simunye ku Jesu

16

Biddag vir Gesondheidsdienste
08:30 Gesinsdiens

1718

09:00 Bybelstudie

19


20

Selgroepe

21


22

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

23

Sinodale Kollekte: Tuinsig
08:30 Erediens

24


25

09:00 Bybelstudie

26


27

Selgroepe

28


29

11:30 Simunye ku Jesu

30

Hervormingsfees
Sinodale Kollekte: Gemeente Bystandsfonds
08:30 Erediens

31
.


November 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag1

09:00 Bybelstudie

2

18:00 Gemeente bestuur


3

Selgroepe


4


5

8:00 Minimark

6

08:30 Erediens
Nagmaal

7

13:30 Finansies Kommissie
15:00 Diens-verhoudinge Kommissie

8

09:00 Bybelstudie

17:30 Eiendomskommissie

910

Selgroepe


11


12

06:30 Manne Byeenkoms

09:00 Vroulief afsluiting

11:30 Simunye ku Jesu

13

Biddag vir Beskermingsdienste
Sinodale Kollekte: Greytown Kinderhuis
08:30 Gesinsdiens

14

Komissieverslae moet in kerkkantoor wees

15

09:00 Bybelstudie

16


17

Selgroepe


18


19

11:30 Simunye ku Jesu

20

08:30 Erediens
Gemeente Verjaarsdagfees

21

Gemeente 82 jaar Oud

22

09:00 Bybelstudie

23

18:00 Kerkraads
vergadering

24

Selgroepe


25


26

06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu

27

Biddag in aansluiting by Wêreldvigsdag
08:30 Erediens
Kerssangdiens

28


29

09:00 Bybelstudie

30

.


Desember 2022

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

Wêreldvigsdag

Selgroepe

23

8:00 Minimark

4

08:30 Erediens
Gesinsdiens

5


6

09:00 Bybelstudie

7

18:00 Gemeente bestuur

8

Selgroepe

9

Skole Sluit

10


11

08:30 Erediens

12


13


14


15


16

Versoeningsdag

08:30 Erediens Nagmaal

17


18

08:30 Erediens

19


20

21


22


23


24


25

Kersfees
07:00 Kersdiens
09:00 Kersdiens

26

Welwillendheids dag

27


28


29


3031

18:00 Oujaarsdiens


.