Ballito Gesinskerk  -   NG Gemeente Noordkus
Tel: 032 946 1198  -  
kerkkantoor@noordkus.co.za
 
TUISBLAD     INLIGTING     KONTAK ONS    GESINSNUUS    ALMANAK    BEDIENINGE    DOKUMENTE    FOTO'S    GESKIEDENIS     LERAAR     OORDENKING     PREKE     SKAKELS

21 November 1940 was ‘n heugelike dag. Die opgewondenheid in Stanger was baie groot onder die Afrikaanssprekende gemeenskap. Uiteindelik - ons eie, eie gemeente!

Dertig jaar tevore, in 1910, het die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom, en het die "Afrikaner Immigrante" Natal begin binnestroom, terug na die land van hulle voorvaders. Onthou, op daardie stadium was Natal ‘n Britse kolonie, en die Afrikaners dus immigrante! Dertien jaar later, in 1923, word die eerste N.G. kerk in Smith Straat in Durban gebou. Die gemeente strek oor ‘n wye gebied, van Kaapland in die Suide tot by die Tugela rivier, en in die binneland tot by Pietermaritzburg.

Ongelukkig is die mense aan die Noordkus baie afgeskeep, en het dit uiteindelik gekos dat die Afrikaanssprekendes van Stanger ‘n versoekskrif moes skryf sodat iemand hulle kon kom besoek. Dit was ‘n groot dag toe ‘n Spoorwegleraar, Eerw. W J Esterhuysen, die eerste diens op 25 April 1926 op Stanger kom hou het.

Hy het sy werk deeglik gedoen, maar dit was maar bitter swaar. Oor die volgende paar jaar het hy die ganse Noordkus deurkruis - per trein, te voet, te perd, en soms bo-op die kiste van 'n swaargelaaide negosiewa. En hy was altyd swaar gewapen .... met 'n sambreel! Sy vyand: die moordende son en die alewige reënbuie. Hy was 'n ware herder en profeet. En sy onbaatsugtige taak was om die evangelie onder sy mense op die voorpos van die beskawing te verkondig.

Nege jaar later kom die eerste Sondagskooltjie in Stanger. Op daardie stadium is daar kerk gehou in lidmate se huise, die Spoorweg Verversingslokaal, 'n Vrymesselaarslosie en selfs in Bux se bioskoop.

In 1938 kry Stanger uiteindelik sy eerste voltydse leraar, Ds. van Rooyen. Twee jaar later besluit die gemeente om af te stig van Durban Gemeente af. Daar word ‘n kerksaal gebou teen die astronomiese koste van R2’388. Prop. S A Grobler word op 18 November 1939 in die Methodiste Kerkgebou te Stanger georden as hulpleraar van die N.G. Gemeente Durban.

Op 21 November 1940 is die amptelike afstigtingsdatum van Noordkus gemeente. Sy grense strek vanaf Durban tot aan die Tugela rivier, en binneland tot by Kranskop. Ds. Grobler is die eerste leraar, en op sy jong skouers sou die reuse taak rus om die nuwe gemeente te vorm. Hy moes vrede en orde handhaaf in 'n tydperk van storm en drang. Dit was die era van die Ossewa Brandwag en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Met 'n wydverspreide lidmatetal van 300 was sy taak om dienste te hou op Stanger, Tongaat, Verulam, Doornkop, Darnall, Umhlali en Maphumulo - nie minder nie as 7 preekpunte! Dit is seker nie ‘n verrassing nie, dat hy skaars meer as 'n jaar na sy ontvangs in die gemeente, op 7 Junie sy demissie aanvaar het, moeg en uitgeput en totaal uitgebrand deur 'n byna onmenslike taak.

Hy word opgevolg deur Prop. Swart, Prop. Taute, Prop. Pietersen en Prop. Kleynhans - 5 Propnente in ‘n ry wat hier in Noordkus Gemeente georden word as Leraars.

Byna 22 jaar na die ontstaan van die gemeente, in 1962, word die eerste geordende leraar in die gemeente ontvang, Ds. Van Heerden. Hy is ook die eerste ongetroude leraar van Noordkus gemeente. In dieselfde jaar word ‘n jong Polisiesersantjie aangestel as koster Thys Hatting. Hy dien vir meer as 50 jaar as Koster op Stanger! Dit moet sékerlik ‘n rekord wees!

Drie jaar later, op 19 Junie 1965 word die eerste volwaardige kerkgebou in die gemeente in gebruik geneem in Stanger. Dit was vir Roelie en Hannatjie Botha in besonder ‘n baie groot dag, want Hannatjie was baie ver in “die ander tyd”. Klein Douwtjie is skaars drie weke later gebore, en hy was dan ook die héél eerste baba wat in die nuwe kerkgebou gedoop is.

Die gemeente van 1965 is versprei oor 4000 vk. km, en bestaan uit nie minder nie as 1300 siele, met 9 Sondagskole en 52 Kerkraadslede. Dienste word gehou op Stanger, Maidstone, Verulam, Umhlanga en Maphumulo.

Op 1 September 1978 stig Umhlanga af van Noordkus om ‘n eie gemeente te begin.

Ds. van Heerden word opgevolg deur Ds. Mauritz Kloppers, Ds. Daantjie Vermeulen en Ds. Jean Raath.

In 1988 word die kerkgebou in Ballito opgerig.

In 1995 word die sesde Proponent, ‘n ongetroude jong Kobus de Leeuw in die gemeente georden.

Ses jaar later, op Saterdag 13 Oktober 2001 word Ds. Alwyn Small die elfde leraar van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Noordkus. Hy dien as herder van Noordkus Gemeente saam met sy vrou, Esna en hulle pragtige kinders, Alwyn en Alana.

In 2010 word die kerkgebou in Stanger verkoop. Kort daarna besluit die kerkraad, na 'n bosberaad, dat die gemeente voortaan bekend sou staan as die Ballito Gesinskerk om aan te pas by die nuwe profiel van die gemeente. Eredienste in Stanger gaan steeds voort tot in 2013, toe dit uiteindelik gestaak word.

In 2013 word Prop. Pierre Burger aangestel as jeugwerker. Drie jaar later, nadat sy termyn verstryk het, word die sewende Proponent van die gemeente georden as leraar. Ds. Pierre Burger en sy jong bruid, Natasha bly egter vir slegs minder as 'n jaar in die gemeente aan as leraarspaar, en aanvaar in Januarie 2017 'n beroep na Caledon.

In 2020 word Noordkus Gemeente, oftewel Ballito Gesinskerk reeds ‘n “bejaarde dame” van 80 jaar oud. Maar haar geskiedenis strek ver terug in die verlede vir meer as 'n honderd jaar na die begin in 1910.

In 2021 aanvaar Ds Alwyn Small 'n beroep na Parow-Panorama en op 29 Augustus 2021 ontvang hy demissie.

Ds. Gert Vorster, 'n emeritus leraar wat al etlike jare deel van die gemeente was, word op 1 September 2021 aangestel as tussentydse leraar tot tyd en wyl 'n nuwe leraar beroep word. Hy dien tans as herder van Ballito Gesinskerk.

Die leraars deur die jare: