Dinsdagoggende om 09:00 kom 'n klompie manne en dames van die gemeente bymekaar by die kerkgebou vir Bybelstudie en om heerlik saam sing en gesels.
Die Bybelstudie word gelei deur Ds. Gert Vorster.

Almal word hartlik uitgenooi om deel te neem hieraan.
Kontakpersoon: Ds Gert Vorster -
083 259 9422