Die Sending- en Evangelisasie diensaksies word in ons gemeente onder een vaandel behartig.

Kontakpersoon en Sameroeper: Petro Louw – 082 887 6207

Verskeie wyd-uiteenlopende aksies word ondersteun deur verslag oor hulle werk aan die gemeente en terugvoer aan die organisasies. Ons ondersteun ook sommige organisasies finansieel.

n Paar van die Sendingorganisasies wat ons ondersteun is Japan Sending, Geopende Deure, Sarie de Jager se Sendinguitreike en Call Her Blessed, Haven of Rest en nog meer.

Plaaslik hanteer die werkgroep ook die Simunye ku Jesu uitreik aan Zoeloe huiswerkers. (Sien elders meer daaroor.)

Die werkgroep is verder ook betrokke by die ontwikkeling van Simunye Gemeenskap Sentrum wat in die Kovidtyd tot stand gekom het.

.

Plaaslike Sending:

Een van die plaaslike organisasies wat ons ondersteun is die VGK Gemeente Shakaville.

Hierdie is 'n baie arm gemeente in die Stanger omgewing. Die leraar is Ds. Simon Kweshaba. In 'n omgewing waar vigs hoogty vier, bedien Ds. Simon die evangelieboodskap onder uiters moeilike omstandighede in 'n gemeenskap waar die inkomste bitter klein is. Daar word 'n kleuterskool bedryf op die kerkterrein asook 'n sopkombuis waar die behoeftes baie groot is. Die gemeente bedien ook die gemeenskap met 'n groot groentetuin.

Hulle het veral voorbidding, finansiele ondersteuning en morele ondersteuning nodig. Gaan besoek gerus 'n erediens om 10 op 'n Sondag.

Kontakpersoon: Ignes de Beer - 072 583 2580