Simunye ku Jesu is 'n projek waar ons die evangelie bring aan die Zoeloesprekende huiswerkers van Ballito. Daar word gereeld op Saterdagoggende om 11:30 'n byeenkoms gehou in die kerkgebou.

Die byeenkoms begin deur sosiaal saam te kuier met eet- en drinkgoed waar die Pannekoekspan mildelik voorsien. Daarna volg ‘n lofprysing in Zoeloe en Engelse liedjies, gelei deur Petro. Ons lees uit die Bybel in Engels sowel as Zulu, en dan lewer Louis 'n boodskap.

Per geleentheid word die vroue geleer om te brei of hekel, en talle serpe is alreeds deur hulle voltooi en aan die Haven of Rest tehuis geskenk.

Daar is ryke seën op die projek. Jou betrokkenheid by hierdie projek sal baie waardeer word.

Kontakpersoon: Petro Louw – 082 887 6207