Die werkgroep vir eiendomme is verantwoordelik om al die eiendomme van die gemeente te bestuur.
Dit sluit onder meer in om toe te sien dat onderhoud aan die geboue gereeld nagegaan word en dat hulle in stand gehou word.
Hulle rapporteer enige nodige herstelwerk aan die kerkraad.
Indien daar herstelwerk benodig word, is hulle verantwoordelik vir die verkryging van kwotasies en vir die aanstel van kontrakteurs.
Hulle hanteer ook nuwe bouwerk indien enige.
Hulle moet toesien dat die tuin behoorlik onderhou word.

Kontakpersoon: Wynand Maartens - 082 787 9692