Die Erediens werkgroep is verantwoordelik daarvoor dat die erediens op 'n sondag glad kan verloop.
Die leier ouderling sal elke week 'n Whatsapp boodskap stuur om te vra wie beskikbaar is vir diens. Uit die antwoorde sal dan 'n dienslys opgestel word.
Persone aan diens moet voor 08:00 by die kerkgebou aanmeld.

Hulle taak behels onder meer dat daar voor die diens Kovid presensievorms beskikbaar sal wees. Dit moet op tafels geplaas word saam met penne sodat persone wat die diens bywoon dit kan invul.
Hulle moet sorg dat die voorportaal van die kerk netjies is en dat die tafels tafeldoeke oor het.
Hulle moet sorg dat die handreinigers in posisie is.
Iemand neem verantwoordelikheid om besoekers se temperatuur te neem.
Hulle sorg dat besoekers almal die vorms invul.
Hulle wys plekke aan indien nodig.
Hulle is verantwoordelik vir die opneem van offergawes.
Hulle deel enige nuusbriewe of pamflette uit indien nodig.
Indien daar nie genoeg kerkraadslede is tydens 'n nagmaal nie, kan die erediensgroep ook gevra word om te help met die uitdeel en voorbereiding van nagmaal.
Iemand word aangewys om deurdiens te doen. Die persoon moet gedurende die diens by die voordeur sit en die hek beheer.
Kontakpersoon: Wynand Maartens - 082 787 9692