Die Finansies werkgroep is verantwoordelik daarvoor om toe te sien dat die finansies van die gemeente na behore bestuur word.
Hierdie groep bestaan uit persone wat die nodige kundigheid het oor finansies. Indien jy oor sulke kundigheid beskik en die Here dit op jou hart lĂȘ, vra ons dat jy asseblief by die groep aansluit.
Kontakpersoon: Schalk Spamer - 072 871 2509