Ballito Gesinskerk se kerkraad bestaan uit die leraar, skriba, gemeentehulp, wykskerkraadslede, kommissievoorsitters en selgroepleiers.

Die voorsitter
is die leraar, en indien die pos vakant is, word 'n tydelike voorsitter gekies deur die kerkraad om as interim te dien totdat 'n nuwe leraar aangestel is.

Die dagbestuur
bestaan uit die leraar, skriba, gemeentehulp en leier ouderling. Hulle kan dag-tot-dag besluite neem, maar dit moet deur die kerkraad gekondonneer word by die volgende kerkraadsvergadering.

Die kerkraad vergader minstens vier keer per jaar. Indien die nie 'n fisiese vergadering kan wees nie, kan dit ook virtueel plaasvind.

Besluite wat dringend aandag moet kry, kan ook virtueel, per Whatsapp of per e-pos geneem word.
Daar word van elke kerkraadslid verwag om minstens 20 minute voor elke erediens in die konsistorie bymekaar te kom, tensy die persoon iewers diens doen.

Die volledige handleiding vir Kerkraadslede kan HIER afgelaai word.

Kontakpersone:
Kerkraadsleier:
Wynand Maartens - 082 787 9692
Adjunk
Kerkraadsleier: Frik Grobler - 083 394 7943