Musiek speel 'n baie groot rol in die gemeente. Daar is 'n musiekbediening span wat verantwoordelik is daarvoor dat gemeentesang optimaal kan funksioneer. Hulle is ook verantwoordelik om 'n atmosfeer van aanbidding te skep tydens eredienste. Daar word gedurig persone met goeie stemme benodig wat sang kan lei of wat musiekinstrumente kan bespeel.

Kontakpersoon: Francois Labuschagne - 083 452 4125