Linda Scheepers
082 780 8872


Dames Bybelstudie

Dinsdag oggende om 09:00 kom die dames van die gemeente bymekaar by die kerkgebou vir Bybelstudie en heerlik saam sing en gesels. Die Bybelstudie word om die beurt gelei deur Ds. Alwyn Small en Ds. Gert Vorster.

Alle dames word hartlik uitgenooi om deel te neem hieraan.