Diensterreine


Vroue Bybelstudie

Dinsdag oggende om 09:00 kom die dames van die gemeente bymekaar by die kerkgebou vir Bybelstudie en heerlik saam sing en gesels. Die Bybelstudie word om die beurt gelei deur Ds. Alwyn Small en Ds. Gert Vorster.

Indien jy 'n vrou is, word jy hartlik uitgenooi om deel te neem hieraan.

Kontakpersoon: Linda Scheepers - 082 780 88729