DiensterreineOns is betrokke by verskeie evangelisasie aksies. Vir ons gemeente is dit 'n passie om die evangelie kreatief by mense uit te bring, en ons kyk gedurig na nuwe maniere om hierdie taak uit te voer. Van tyd tot tyd rel ons ook dat sprekers uitgenooi word om te gesels oor 'n verskeidenheid van evangelisasie onderwerpe. Ons nooi ook sangers uit wat die evangelie op hulle manier uitdra. Fondse wat so verkry word, word terug geploeg in 'n verskeidenheid van organisasies wat evangeliewerk en sendingwerk doen.

Simunye ku Jesu
Hierdie is 'n projek waar ons die evangelie bring aan die Zoeloesprekende huiswerkers van Ballito. Daar word gereeld op Saterdagoggende om 11:30 'n byeenkoms gehou in die kerkgebou. Hier word heerlik saam gesing, gesels en gebid. Ons lees uit die Bybel in Engels sowel as Zulu, en dan word daar 'n boodskap gelewer.
Aangesien van die persone diwels werkloos is of finansieel swaar trek, word daar elke keer eet- en drinkgoed aangebied. Hulle word ook gratis voorsien van Bybels en busgeld om by hulle woonplek te kom.
Daar is ryke seën op die projek. Jou betrokkenheid by hierdie projek sal baie waardeer word.

Skakelpersoon: Petro Louw - 032 946 3472

Internetbediening
Die elektroniese media word kreatief ingespan om ook op hierdie wyse die evangelie uit te dra. Vir die afgelope 12 jaar reeds stuur ons daagliks oordenkinge oor die Internet die wêreld in. Dit bereik baie duisende mense, sommige waarvan dit hulle enigste kontak is met die evangelie in Afrikaans. Hierdie dagstukkies kan ook gelees word op die webwerf: www.dagstukkie.co.za.
Indien jy wil inteken om die oordenkinge gratis te ontvang, stuur asseblief 'n e-pos aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skakelpersoon: Louis Nel - 032 946 1940