DiensterreineDie  span wat die finansies en eiendomme van die gemeente bestuur, is bekwaam en toegewyd.

Die vraag word gereeld gevra, of ons ware rentmeesters is wat die fondse wat tot ons beskikking is verantwoordelik te bestee in diens van die Koninkryk, en tot eer en verheerliking van God.

Kontakpersoon: Oloff Heymans - 081 337 5997 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dankoffers kan gegee word per debietorder, elektroniese oorplasing of per koevertjie wat by die kerk beskikbaar is. 

NG Gemeente Noordkus
Eerste Nasionale Bank (FNB)
Rekening nommer: 537 3165 9860
Takkode: 220129