DiensterreineDie Gemeentebediening span kom gedurig te staan voor groot uitdagings. Een van die hoof take is om te sorg dat alles glad verloop tydens eredienste.

Klanktoerusting en die multimedia speel 'n baie belangrike rol om die erediens sinvol te laat verloop. Die taak van hierdie span is nie alleen om te sorg dat die toerusting ten alle tye perfek funksioneer nie, maar om ook te sien dat daar kundige persone is om tydens eredienste en ander geleenthede die toerusting te werk. Indien jy betrokke wil raak by hierdie opwindende bediening, kan jy die kontakpersoon hier onder skakel.

Kontakpersoon: Dawie Kruger - 083 638 2058 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Musiek speel 'n baie groot rol in die gemeente. Daar is 'n musiekbediening span wat verantwoordelik is daarvoor dat gemeentesang optimaal kan funksioneer. Hulle is ook verantwoordelik om 'n atmosfeer van aanbidding te skep tydens eredienste. Daar word gedurig persone met goeie stemme benodig wat sang kan lei of wat musiekinstrumente kan bespeel.
Die kerk koor speel ook 'n groot rol in die musiekbediening. Jy word uitgenooi om deel hiervan te word indien jy kan sing.

Kontakpersoon: Esna Small - 032 525 8732 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Die gemeentebediening span speel 'n groot rol in onder meer die bestuur van ouderlinge en diakens, die reël van nagmaalsgeleenthede, gemeente etes en nog baie meer. Kom, raak betrokke!

Kontakpersoon: Jacques Louw - 032 946 3472 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.