DiensterreineOns Gemeente is betrokke by verskeie sendingprojekte.

Simunye Ku Jesu
Hierdie is ‘n plaaslike sendingprojek waar daar elke Saterdag vir die huiswerkers van Ballito ‘n diens gehou word. By hierdie geleentheid word daar heerlik saam gesing in Engels en Zoeloe. Daar word ‘n boodskap aangebied, en daar is gebedsgeleentheid vir diegene wat voorbidding nodig het.

Daar word verversings aangebied, en diegene wat finansieël swaarkry word gehelp met hulle vervoerkoste (sommige is werkloos).

Behoeftes:
Voorbidding
Persone wat kan help met die organisasie, verversings ens.
Finansiële hulp
Klere ens. vir behoeftiges

Kontakpersoon: Petro Louw - 032 946 3472

VGK Shakaville
Hierdie is ‘n baie arm gemeente in die Stanger omgewing. Die leraar is Ds. Simon Kwashabe.
In ‘n omgewing waar vigs hoogty vier, bedien Ds. Simon die evangelieboodskap onder uiters moeilike omstandighede in ‘n gemeenskap waar die inkomste bitter klein is. Daar word ‘n kleuterskool bedryf op die kerkterrein asook ‘n sopkombuis waar die behoeftes baie groot is.

Behoeftes:
Voorbidding
Finansiële ondersteuning
Morele ondersteuning - gaan besoek gerus ‘n erediens om 10:00 op ‘n Sondag.

Kantakpersoon: Ignes de Beer - 072 995 2873

Masedonië Projek
Hierdie is ‘n internasionale sendingaksie waar Bybels en ander literatuur geplaas word in lande wat ontoeganklik is vir die evangelie.
Een van ons lidmate is voltyds betrokke by hierdie organisasie, en ons gemeente ondersteun ook die organisasie finansieel.

Behoeftes:
Voorbidding
Neem deel - gaan saam op een van die uitreike na ’n onbereikte land om Bybels te plaas in die hande van iemand wat honger is vir die evangelie.
Finansiële hulp

Sarie se Nuusbrief


Kontakpersoon: Sarie de Jager - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.