DiensterreineSoos julle reeds weet deel ons op Dinsdae na Bybelstudie broodjies uit aan die pasiënte by die kliniek.

Baie dankie dat julle as gemeente die draer en beskermer van die waarheid is (1 Tim 3:5b)...dat julle die broodjie projek ondersteun.

Bid asseblief dat die Heilige Gees die ontvangers van die broodjies se harte ontvanklik sal maak vir die evangelie.

Die mense is so verras om 'n gratis broodjie te kry dat 'n mens die dankbaarheid on hulle oë kan sien. Die dames wat die broodjies uitdeel se harte word opnuut aangeraak deur te besef dat God se liefde en genade onbeskryflik groot is. Bid asseblief vir die dames, dat hulle getrou aan hul roeping sal bly en deur die Gees versterk sal word om te volhard.

Kontakpersoon: Linda Scheepers - 082 780 8729