Diensterreine


Die vrouediens in die gemeente is lewendig en verskeie projekte word gedurig aangepak. So is daar byvoorbeeld die koekieprojek wat van tyd tot tyd geloods word om fondse te genereer. Die Tuinsig tehuis vir bejaardes word gereeld besoek, met geskenkies vir die oumense. Die vrouediens is ook verantwoordelik om tee te skink na elke erediens. Hierdie is 'n belangrike taak, want dit dra by om die gemeenskap van gelowiges waarlik sinvol te maak wanneer mense saam kuier na die erediens.
Ons poog om dit vir die vroue van ons gemeente aangenaam te maak, deur geleenthede te skep waar ons saam kan kuier en mekaar kan bemoedig en opbou. Geleenthede soos 'n lentetee, saam uiteet geleenthede en uitstappies is gereeld op die spyskaart. Daar word ook gereeld gereĆ«l  vir interessante sprekers soos byvoorbeeld die bekende Hettie Brittz.

Kontakpersoon: Anna Venter - 082 958 2049 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.