18 Februarie 2018

Gemeente Dagboek
Sondag 18 Februarie
Eerste Lydensweek
08:30 Erediens
Kinderkerk en Kategese
Dinsdag 20 Februarie
09:00 Dames Bybelstudie
14:30 Riana Mouton—Sing Nostalgie
18:00 In Pag
Woensdag 21 Februarie
18:00 Kerkraadsvergadering
Saterdag 24 Februarie
11:30 Simunye ku Jesu
Sondag 25 Februarie
Tweede Lydensweek
08:30 Nagmaal
Broodbreek Ete na die Nagmaal
Kinderkerk en Kategese

Voorbidding
Gesondheid
Marie de Beer—082 574 3707
Suzette Potgieter se suster—082 877 9274
Oom Thys Hattingh—072 535 3075
Hannetjie Breytenbach—072 8690288

Aansterk na Operasie
Eugene Nel—073 713 6104
Piet van der Merwe—032 586 0537
Piet van Zyl—083 724 6655
Lynette Burroughs—083 414 2233
Brett Swanepoel (kleinseun van Anton en Anita Hauptfleisch)—032 946 0787

Algemeen:
ReŽn in droŽ dele van die land, Gemeente,
Dorp en Gemeenskap, ons land.
Verjaarsdae
18 Februarie
Sophie Fourie
Hayley Moll
Chris Smith
Jolene van der Merwe
Amanda Viljoen
20 Februarie
Benjamin Blignaut
Aiden Vorster
23 Februarie
Jaden Naude
Karin van Rooyen
24 Februarie
Nic de Klerk
AJ de Paiva
Gemeente Nuus


NUWE INTREKKERS

Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by Ballito Gesinskerk. Ons vertrou dat julle ’n baie geseŽnde verblyf in ons gemeente gaan hÍ.

n Verwelkomingskoevert is op die tafel by die deur beskikbaar. Neem asseblief een en vul die “nuwe intrekker” vorm volledig in en handig dit na die diens in of by die kerkkantoor gedurende die week.

Vir enige navrae, kontak:

Ds. Alwyn Small by 083 556 5837 of die

Kerkkantoor by 032 946 1198.

****************************
HUIS JOHANNES CALVYN – WENSLYS
Die dogters van Huis Johannes Calvyn benodig die volgende. Hulle het so vinnig gegroei.
Langbroeke
Sweetpakbroeke
Sweetpak baadjies
Baadjies
Truie
Kortbroeke
Rokke
Rompe
Ouderdom: 8 – 13 jaar
Ons het regtig ‘n groot behoefte aan bogenoemde.
Baie Dankie vir julle ondersteuning, ek waardeer dit baie.
Marie Scheepers
Kinderversorger
Huis Johannes Calvyn
Gemeentelede is wellkom om enige klere wat kinders uitgegroei het, na die kerkkantoor toe te bring.
****************************

BENODIG WOL VIR SPEELGOED

Die Brei groepie brei speelgoed vir die Siyazama Kleuterskool maar benodig afval stukkies wol. Bring asseblief Kerkkantoor toe of kontak Lettie by 072 632 1100.

****************************

JESUS FILM UITREIK FIETSTOER

10 MAART – 07 APRIL 2018

Sarie de Jager is deur Jesus Film Mission Trips genader om vanaf 10 Maart tot 07 April 2018 aan ‘n uitreik-aksie deel te neem.

Hierdie is ‘n bedieningsuitreik waartydens daar fietsryers gaan wees wat ongeveer 3 000 km gaan ry en dan ook ‘n bedieningspan wat ouetehuise, kinderhuise en plaaslike mense gaan bedien deur die vertoon van die Jesus Film. Hierdie is die 7de jaar wat ons die uitreik doen en ons wil ook baie graag die geestelike leiers in die gemeenskap gaan bedien.

Die roete begin by Beitbrug en hulle reis deur die hele land en eindig in die Kaap.

Die totale koste verbonde aan die uitreik is R20 300 per person, waarvoor sy self verantwoordelik is en moet inbetaal wees voor 28 Februarie 2018.

Wil u nie asseblief deel van hierdie uitreik wees en ‘n finansiŽle bydrae maak nie? Indien dit nie vir u moontlik is om ‘n finansiŽle bydrae te maak nie, is u welkom om ook as ‘n gebedsondersteuner deel te wees.

Sou u ‘n bydrae wil maak, is u welkom om dit in een van die volgende rekeninge in te betaal:

Operation North Africa, ABSA Tjekrekening, Rekening Nommer: 1500 230 718, Takkode: 632005, Verwysing: D098 SDJ & BORG NAAM Of

Operation North Africa, NEDBANK Tjekrekening, Rekening Nommer: 1686 124 198, Takkode: 168642(Midrand), Verwysing: D098 SDJ & BORG NAAM.

Stuur asseblief bewys van betaling aan: ronellvdm@nametours.co.za

Baie dankie dat ons die vrymoedigheid kan neem om u te nader vir bogenoemde.

D. van der Merwe

(GEPLAAS DEUR: EVANGELISASIE/SENDING KOMMISSIE)

****************************

GEOPENDE DEURE

Beste NG Gemeente Noordkus – Ballito

God is besig om Sy lig te skyn in van die donkerste plekke oor die wereld – en Hy gebruik vriende soos jy om dit te doen.

Of dit nou in die Horing van Afrika, Bangladesj of Noord-Korea is, jou gebede en geskenke bemagtig gelowiges om vas te staan – en Christus te verkondig waar geloof die meeste kos.

Dus, terwyl jy hierdie uitgawe van Frontline Geloof lees, wees bemoedig deur te weet dat jou ondersteuning kragtig aan die werk is. Dankie vir jou vennootskap en dat jy gee soos jy vandag gelei voel.

Saam in Sy diens, Jan Gouws

(GEPLAAS DEUR: EVANGELISASIE/SENDING KOMMISSIE)

****************************

FEBRUARIE DAMES: TEE / BLOMME

Dames wat in Februarie verjaar word versoek om asseblief met die sameroeper in verbinding te tree i.v.m. teeskink na die erediens asook ‘n donasie vir die blomme voor in die kerk.

Kontak asseblief:

Hendrika Haywood by 072 247 7755.

****************************

BYBELVERHALE

Groot nuus! My boek Bible Stories is nou in Zoeloe vertaal teen ‘n koste van R4200.

Dit beslaan 200 bladsye en gaan oor vyftig van die bekende Bybelverhale met ‘n toepassing op die lewe vandag. Die doel is om die boek gratis te versprei of teen ‘n minimale koste te verkoop. Die boek is nou reeds in volle produksie.

Kontak my asseblief by 082 771 4925 of louis@dagstukkie.co.za indien jy die boek in Zoeloe of Engels wil bekom of dalk om ‘n bydrae te maak om die verspreiding moontlik te maak.

Die boek is nou ook gratis beskikbaar as 'n E-boek in Zoeloe by http://bit.ly/bibzt asook in Engels by http://bit.ly/bibst

Louis Nel
****************************


ONS GEMEENTE BIED AAN: W RELDBIDDAG VIR VROUE

Op 2 Maart bied Ballito Gesinskerk die WÍreldbiddag vir vroue aan.  Die tema is “Hoe wonderbaar is U skepping” en die land waarvoor ons bid is Suriname. Ons nooi al ons dames om in hierdie spesiale geleentheid te kom deel saam met die dames van ander denominasies en gemeentes in ons gemeenskap. 

Verrigtinge begin om 09h00 en sal ongeveer ‘n uur duur.


****************************

RIANA MOUTON

Aandag al die PENSIOENARISSE.

Riana Mouton en Veronic Flack van AVBOB doen ‘Nostalgia Music Toer deur Natal’.

Ons is gekies om deel te wees van die toer.  Glo dit as julle wil dit is GRATIS. Julle moet net kom en die middag geniet.

Julle gaan getrakteer word met tee en koek. So laat weet my asseblief teen 16 Februarie of julle gaan kom.

Anna Venter: 032 946 0552 / 082 958 2049


****************************
KREATIWITEITSBEDIENING
Die volgende kreatiwiteitsgroepe vergader:

Fotografie groep:
Kontak Willie Henegan 083 265 8180.

Brei/hekel/borduur groep:
Elke 1ste Dinsdag van elke maand om 10:00 (na Bybelstudie) by die kerk. Kontak Lettie van Heerden 072 632 1100.

****************************

10DE DANKOFFER

Ons beweeg nou in die laaste 10de dankoffer maand. Vir elkeen wat ‘ n bydrae gemaak het, klein of groot, wil ons as Kerkraad  julle uit ons hart bedank. Ons gemeente het deur groot finansiŽle druk gegaan en daar was groot bekommernis dat ons kommissies en bydrae na buite daaronder sou ly. Die finansiŽle situasie is dalk nog nie heeltemal waar dit moet wees nie maar dis met dankbaarheid dat ons die 10de elke week sien groei.

Indien jy nog nie jou 10de bydrae gemaak het nie en dit wel op jou hart druk, kan jy gerus wees dat jou bydrae ‘n groot verskil sal maak.

Bankbesonderhede:
NG Gemeente Noordkus
Eerste Nasionale Bank (FNB)
Rekening nr: 5373 165 9860;
Takkode: 220129

****************************LAAT DIE GEES TOE OM JOU EMOSIES TE BEHEER

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan diť wat Hom liefhet.”

Jakobus 1:12

Wou jy al ooit die verkeerde uitweg kies deur jou emosies die oorhand te laat kry, eerder as om die Gees van God toe te laat om jou te help om hulle te beheer? Ek verstaan, ek het dit ook gedoen. Maar luister wat sÍ Hy in die vers hierbo aangehaal.

Oordenking uit “’n Offer van Lof” deur Kay Arthur


****************************

*************************
Sondag 18 Februarie—Bangladesj

Bid vir die geletterdheidsopleiding, gemik op grootmense, vir onderwysers in Bangladesj. Bid dat hierdie jaar, deur die opleiding, selfs meer gelowiges die seŽning sal ervaar om te leer om hul Bybels op hul eie te lees.

Maandag 19 Februarie—Iran

Baie Iranse Christene is gedwing om Iran te verlaat as gevolg van hul geloof. Bid dat God hierdie Christene sal bedien in die nuwe plekke waar hul hulself bevind. Bid dat Hy die oŽ van die Iranse regering sal oopmaak sodat hulle nie bedreig sal voel deur Christenskap nie.

Dinsdag 20 Februarie—SiriŽ

In die voortdurende onrus, staar Siriese paartjies ʼn unieke uitdaging in die gesig – hulle het geen dokumente om hul kinders se bestaan te bewys nie. Bid dat die Here ʼn weg sal maak vir die gesinne en dat hul kinders hul identiteit in Christus sal vind.

Woensdag 21 Februarie—SiriŽ

Kom ons bid ernstig dat 2018 die jaar sal wees waarin die oorlog in SiriŽ tot ʼn einde kom – mag die Here ingryp en ʼn einde aan die pyn en lyding in hierdie land bring.

Donderdag 22 Februarie—Kazakstan

Prys die Here vir pastoor Yklas Kabduakasof (56) se vrylating. Hy keer terug na sy vrou, kinders, en baba wat gebore is nadat hy gearresteer is. Bid dat die Here met die gesin sal wees terwyl hulle weer aanpas by hul lewe saam.

Vrydag 23 Februarie—Suidelike Filippyne

Bid vir Marawi in die Suidelike Filippyne wat verlede jaar van die Islamitiese Staat (IS) bevry is. Bid dat namate rehabilitasie voortgaan, God vir die sal voorsien wat hul werk verloor het as gevolg van die IS-inval.

Saterdag 24 Februarie—Sri Lanka

Dank die Here vir pastoor Rajamay wat homself toegewy het aan die opleiding en ontwikkeling van jongmense in sy dorpie. Bid vir wysheid en leiding vir hom en dat die jongmense wat hy lei tot seŽn van die gemeenskap sal wees.