27 Junie 2021

Web: www.noordkus.co.za  Dagstukkies: www.dagstukkie.co.za

.

Leraar: Ds. Alwyn Small
032 525 8732•083 556 5837
leraar@noordkus.co.za

Kerkkantoor:
Leonie Spangenberg
032 946 1198
kerkkantoor@noordkus.co.za

Kantoorure:
Maandae:10:00-15:00
Woensdae: 08:00-15:00
Dinsdae, Donderdae, Vrydae: 08:00-13:00

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Noordkus
Eerste Nasionale Bank (FNB)
Rekening nr: 5373 165 9860;
Takkode: 220129

Gemeente Dagboek:

Het jy geweet? Ballito Gesinskerk se jaarlikse Almanak of Dagboek is op ons webblad beskikbaar. Kyk gerus by noordkus.co.za/dagboek.html

.

Sondag 27 Junie

08:30 Erediens

Saterdag 03 Julie

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

Sondag 04 Julie

08:30 Erediens

Erediens Sondag 27 Junie

Voorbidding
.
Frik en Rene Grobler en Familie met die afsterwe van Frik se suster (kanker) en swaer (Kovid) die afgelope week.

Gesondheid:

Marie Dirks

Miriam Lyons

Piet van Zyl

Stoffel en Amanda Viljoen se dogter, Anthea

Louis van der Merwe

Maria Coughlan (Covid)

Aansterk na operasie:

Petrus Scholtz

Algemeen:

Reën in droë dele van die land, 

Gemeente, Dorp en Gemeenskap, ons land.

Ons almal se gesondheid teen 

die Coronavirus.

Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed: Ek het die wêreld  klaar oorwin”

Johannes. 16:33Verjaarsdae

27 Junie

Dave Francis

Alet Landman

28 Junie

Henry (Jnr) Boshoff

Louisa Venter

29 Junie

Babette van der Merwe

30 Junie

Riekie Stonehouse

Jurie Swanepoel

02 Julie

Jan Erasmus

Janine Pretorius

03 Julie

Colette Weideman-Fourie

Staan in gebed vir die Kerk in Indië

Die Kerk in Indië is in ‘n krisis. Propaganda, vervolging en die pandemie...

Geopende Deure Internasionaal doen 'n beroep op die wêreldwye Kerk om saam in gebed te staan vir ons broers en susters in Indië.

Ons gemeente word uitgenooi  om in die bres te tree vir Indië en deel te wees van die 31 dae van gebed, van 1-31 Julie.

Daar is ‘n  spesiale gebedsgids saamgestel om die gebede vir Indië te rig. Gebedsgids kan gratis aflaai word op www.standfortruthindia.co.za


.

.

BAIE BELANGRIK: POPI Kennisgewing

Wetgewing vereis dat alle lidmate skriftelike toestemming gee dat hulle inligting deur die gemeente gebruik mag word. Daar is 'n toestemmingsvorm wat jy asseblief moet invul en teken. Dit moet nie later nie as 30 Junie aan die kerkkantoor of een van die inligtingsbeamptes terug besorg word.

Jy kan die vorm op PDF aflaai by bit.ly/balPOPI

Ballito Gesinskerk verstaan dat u persoonlike inligting belangrik is vir u en dat u dit nie graag met ander wil deel nie. U privaatheid is vir ons ewe belangrik en ons is baie ernstig daaroor om enige inligting van u wat in ons besit is veilig te bewaar en om u inligting slegs op ‘n wettige manier te gebruik.

Ons wil ook seker maak dat u verstaan hoe ons enige inligting van u gebruik, wie toegang het daartoe en vir watter doel dit aangewend word. Indien u vermoed dat die inligting op enige manier misbruik word of gebruik word vir enige doel buiten waarvoor dit bestem is, is u te enige tyd welkom om een van die inligtingsbeamptes te kontak.

Ons geregistreerde beamptes is:

Leonie Spangenberg – 032 946 1198

kerkkantoor@noordkus.co.za

Louis Nel – 082 771 4925

louis@dagstukkie.co.za

Ons bewaar ons inligting elektronies op die Winkerk stelsel, waar alle inligting streng beveilig word deur geakkrediteerde veiligheidstelsels.

Kontakbesonderhede word bewaar op die gemeente se selfoon en op die kommunikasie beampte se rekenaar vir die uitsluitlike doel om met gemeentelede te kommunikeer.

Enige harde kopieë van u inligting word in ons kerkkantoor se kluis bewaar.

Persone wat volle toegang het tot u inligting is: Die Skriba, die Leraar en die Kommunikasie beampte. 

Verder kry Kerkraadslede slegs beperkte inligting van persone in hulle wyke, wat naam, van, kontakbesonderhede, huisadres en verjaarsdagdatums behels. 

Kategese personeel kry slegs beperkte inligting van kinders wat in hulle sorg is en behels naam, van en verjaarsdagdatum van kind asook kontakbesonderhede en huisadres van ouers.

U inligting sal op die volgende maniere gebruik word:

1. Om met u te kommunikeer via Whatsapp boodskappe, sms of per E-pos of om u telefonies te skakel indien nodig.

2. Om u verjaarsdag bekend te maak op ons weeklikse nuusbrief asook op ons webwerf.

3. Om u naam op ons nuusbrief en webwerf te plaas wanneer daar vir u voorbidding gedoen word, asook om per geleentheid ‘n Whatsapp boodskap aan die gemeente uit te stuur vir voorbidding wanneer dit nodig is.

4. Vir algemene gemeentelike administrasie-doeleindes.

LET WEL: U besonderhede sal onder geen omstandighede bekend gemaak word aan enige instansies of persone buite die gemeente nie.

Die POPI wet (Wet nommer 4 van 2013) vereis dat elke lidmaat persoonlik skriftelik toestemming moet gee dat sy/haar inligtng deur die gemeente gebruik mag word soos hier bo uiteengesit. Vul asseblief die vorm in en besorg dit aan een van die Inligtingsbeamptes.

.

.

Die finansiële uitdagings van ons kerk

Die geouditeerde finansiële resultate van die kerk vir die periode Maart 2020 tot Februarie 2021 is gefinaliseer.

Daarvolgens het ons ‘n tekort gerapporteer van R260,680 vir die tydperk. Die tekort is gefinansier deur ‘n vermindering van ons belegging en lopende rekenings, dit is nie ‘n gesonde beleid oor die langer termyn nie.

Ons 10de maand dankoffer het verminder met 20% teenoor die vorige jaar en daar was ook  nie ‘n basaar gedurende die jaar nie.

Verpligtinge teenoor Sending sowel as Ring en die Sinodale bydraes is almal nagekom. Die uitgawes was ook goed onder beheer gedurende die jaar.

Daar moet egter in gedagte gehou word dat die kerk vir ‘n groot gedeelte van die vorige jaar nie aktief was nie en gevolglik het die maandelikse dankoffers en die erediens kollektes afgeneem. Dank en waardering moet egter uitgespreek word teenoor ons gemeentelede wat ten spyte van die moeilike omstandighede nog steeds hulle maandelikse bydraes gemaak het. Die pannekoekverkope het ook pragtig hulle deel bygedra.

Finansiële jaar Maart 2021 tot Februarie 2022

Vir die eerste drie maande van die nuwe jaar het ons ‘n tekort van R38,723 gerapporteer. Die maandelikse dankoffers en eredienskollektes het gedurende April en Mei maand verder afgeneem nadat daar ‘n verbetering was in Maart maand. Die uitgawes vir die periode is goed beheer en was 3% onder die begroting.

Die pannekoekverkope het weereens ‘n goeie bydra gemaak oor die drie maande waarvoor ons baie dankbaar is.

Soos ek reeds genoem het is dit nie ‘n gesonde beleid om ons maandelikse tekort te bly finansier deur ons belegging te verminder nie. Ons het dus elkeen se hulp en ondersteuning nodig om te sien hoe ons die finansiële uitdaging  van die kerk kan verander.

Baie dankie vir u gereelde maandelikse ondersteuning . Saam kan ons sukses behaal en ons rol ten volle in die samelewing uitleef. Die Here seën u.

.

.

 

.

Leesrooster tekste vir 2021

Binne die kerklike tradisies het daar deur die jare ‘n leesrooster ontstaan wat volgens die kerklike jaar ingedeel is. Elke week is daar vier tekste, een uit die Ou Testament, een uit die Psalms, een uit die Evangelies en een uit die Briewe van die Nuwe Testament wat in jou eie persoonlike stiltetyd (‘n teks vir elke dag) gelees kan word. Die tekste kan selfs in jou selgroep of Bybelstudiegroep gelees word waarna die groep met mekaar saam kan gesels oor die inhoud van die tekste; hoe dit met mekaar saam pas; wat dit vir ons beteken binne die kerklike jaar en wat die tekste vir ons elkeen persoonlik kom sê.

Die Leesrooster tekste vir die 5de Sondag van Koninkrykstyd: Markus 5:21-43, 2 Samuel 1:1, 17-27, Psalm 130 en 2 Korintiërs 8:7-15.

.

Nuwe Intrekkers

Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by Ballito Gesinskerk.  Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde verblyf in ons gemeente gaan hê.

Het jy onlangs van adres verander of nuwe epos / telefoon nommer gekry? Vul asseblief ‘n vorm in met jou nuwe besonderhede.

.


Hospitaal Besoek

Neem asseblief kennis dat daar huidiglik geen hospitaal besoeke gedoen kan word nie as gevolg van Kovid-19 beperkings.

.


Ons Facebook Gemeenskap

Ons nooi graag al ons gemeentelede om deel te word van ons Facebook gemeenskap. Ons plaas gereeld inligting oor opkomende projekte asook nuus en foto’s van geleenthede wat plaasgevind het. “Like” en “Share” gerus ons blad by:

www.facebook.com/ngnoordkus/

.

Manne Kuier Saam

Die gemeente se manne kuier gereeld elke eerste en derde Saterdag om 07:00 saam by die kerk, met 'n stomende beker varsgemaalde moerkoffie en beskuit. Ons gesels lekker en lewendige gesprekke oor aktuele onderwerpe is aan die orde van die dag.  Enigeen is hartlik welkom om in te skakel, solank jy natuurlik ‘n man is!

Ek sien uit daarna om met jou te gesels by ons volgende opwindende gesprek!

Louis Nel

.

Mondi Herwinnings Projek

Net ‘n vriendelike herinnering aan die gemeente om asseblief die papier herwinnings-projek te ondersteun.

Die herwinningsdrom staan buite die kerk se omheining en is te alle tye beskikbaar.


.

Het jy kaste vol klere 

wat jy nie dra nie of huishoudelike items wat jy nie gebruik nie?

Skenk dit aan HOSPICE en help hulle so om hulle onbaatsugtige diens te kan voortsit.

Kontak Helene by 083 656 0864

.

Kom ondersteun ons heerlike pannekoek, 

vetkoek en koeksisterverkope!!

Heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisters elke Saterdag beskikbaar met bestellings. Plaas jou bestelling by 083 676 1998 (whatsapp of oproep) vir afhaal vanaf 08:30 by die kerk.

Sondag 27 Junie—Libië

Emmanuel* deel Jesus se verhaal met sy medeburgers, maar sy familie is bang dat dit hom in die moeilikheid sal bring. Bid vir sy beskerming terwyl hy die Evangelie met ander deel en dat baie harte ontvanklik sal wees vir sy getuienis.

Maandag 28 Junie—Marokko

Amal* (18) is die enigste gelowige in haar klein dorpie. Sy het baie vrae oor hoe die toekoms vir haar as die enigste Christen in haar dorp sal wees. Bid dat God aan haar die pad vorentoe sal wys en dat Hy haar in kontak met ander gelowiges sal bring.

Dinsdag 29 Junie—Tunisië

Naima* is ʼn enkellopende vrou wat graag ʼn goeie man wil vind. Bid vir die regte lewensmaat vir haar, en dat sy naby aan die Here sal bly en kragtig deur Hom gebruik sal word terwyl sy enkellopend is.

Woensdag 30 Junie—Bhoetan

Haatspraak en vals aantygings teen Christene neem toe op sosiale media. Dit bevorder haat teenoor Christene in die land. Bid dat gelowiges diep gewortel sal wees in Jesus, sodat hulle te midde van toenemende haat versterk sal word en gelowig sal bly.

Donderdag 01 Julie—Eritrea

Shiden* (in sy 30's) het meer as ʼn dekade in die tronk deurgebring weens sy geloof. Dit gaan nou beter met hom as ʼn paar jaar gelede, toe hy na sy vrylating depressie ervaar het. Hou aan om vir Shiden se volkome genesing van spanning en depressie te bid.

Vrydag 02 Julie—Uganda

Toe Dembe* (37) verlede jaar ʼn Christen geword het, was die sjeik van sy moskee so kwaad dat hy mans gekry het om hom aan te val en al sy bokke te slag. Die mans het hom daarvan beskuldig dat hy die sjeik se bokke gesteel het en hy is van diefstal aangekla. Bid dat God by Dembe, sy vrou en sy kinders sal wees terwyl hy wag om verhoor te word.

Saterdag 03 Julie—Kenia

Erina* (42) is verlam en blind. Sy oorweeg dit om na Islam terug te keer sodat sy hulp van haar familie kan ontvang. Tans annekseer haar broer haar ongeskiktheidstoelaag, wat haar sonder ʼn inkomste los. Bid vir wysheid in hierdie situasie vir Erina en dat God in haar behoeftes sal voorsien.