Om Ballito Gesinskerk se jaarlikse Almanak of Dagboek te sien, klik op INLIGTING hier bo en volg die skakel.

Sondag 22 Augustus

08:30 Nagmaal tydens die erediens

Dinsdag 24 Augustus

09:00 Bybelstudie

Donderdag 26 Augustus

Selgroepe

Saterdag 28 Augustus

11:30 Simunye ku Jesu

Sondag 29 Augustus

08:30 Ds. Alwyn se afskeidspreek en afskeidsgeleentheid van die pastorie paarNeem kennis dat Ds Alwyn vanaf 1-29 Augustus met verlof sal wees.

Gedurende Augustus-maand sal die eredienste deur Ds Gert Vorster waargeneem word.


Gesondheid:

Marie Dirks

Miriam Lyons

Piet van Zyl

Stoffel en Amanda Viljoen se dogter, Anthea

Louis van der Merwe

Henry, Susan en James Slabbert wat Covid onderlede het.

Celeste Rohrbeck se dogter, Theresa Williams, wat ernstig siek is.

Algemeen:

Reën in droë dele van die land, Gemeente, Dorp en Gemeenskap, ons land.

Ons almal se gesondheid teen die Coronavirus.Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.”

Romeine 8:39

22 Augustus

Ria Nel

23 Augustus

Ina Lourens

24 Augustus

Sue Alberts

Wilma Faul

Willie Labuschagne

25 Augustus

Charlotte Weideman

26 Augustus

Pieter Fritz

27 Augustus

Gawie Grobler

Malinda van Niekerk

28 Augustus

Maria Herrington

Aliya Kruger

Afskeidspreek en geleentheid van Ds. Alwyn en Esna

Ds. Alwyn lewer sy afskeidspreek op Sondag, 29 Augustus. Die gemeente word hartlik uitgenooi om die spesiale geleentheid by te woon. Covid maatreëls sal gevolg word en getalle word dus beperk tot 50 persone binne en 100 persone buite.  Dit is nie nodig om te bespreek nie.

Ons wil graag op ‘n gesellige en besonderse manier van ons pastoriepaar afskeid neem en versoek almal wat die afskeidsgeleentheid gaan bywoon om asb ‘n bordjie vingerhappies saam te bring. Plaas asb ‘n tandestokkie in die verversings sodat dit op ‘n higiëniese wyse gehanteer kan word.

Kom deel in hierdie besonderse geleentheid waar ons afskeid moet neem van ons geliefde pastoriepaar maar waar ons hulle ook die beste vir die toekoms wil toewens. 

U word versoek om reeds teen 08:15 op 29 Augustus by kerk te wees. Die musiekspan gaan 'n spesiale uitvoering lewer waartydens daar ook 'n video gespeel gaan word van die afgelope klompie jare wat die Smalls by ons was.

Verlof Ds. Alwyn

Neem kennis dat Ds. Alwyn vanaf 1-29 Augustus met verlof sal wees. Gedurende Augustus-maand sal die eredienste deur Ds. Gert Vorster waargeneem word.

Verkiesing van nuwe kerkraadslede

Die volgende lidmate is voorgestel as Kerkraadslede:  Tanya Coetsee, Suzette Potgieter, Christine Fouché. Voorbidding word vir hulle gevra in hulle besluit om op die Kerkraad te dien.

Lezel Kriel en Elsabé Schreiber het hulleself aangebied as Hulpwerkers in die Stanger wyke. Ons is baie dankbaar vir hulle hulp en indien daar ander persone is wat ook behulpsaam wil wees kan hulle na vore kom. Hulpwerkers is nie Kerkraadslede nie maar kommunikeer met persone in ‘n wyk en is betrokke by hulpaksies op Sondae gedurende die Erediens.

Kontak die Kerkkantoor indien jy hierby betrokke wil raak, tel 032 946 1198.

Terugvoering van Kerkraadsvergadering gehou op 11 Augustus 2021

1. FONDSINSAMELING - Die kerkraad keur  die hou van 'n maandelikse mini mark goed. Die doel hiervan is om lidmate en die gemeenskap die geleentheid te gee om hul produkte bekend te stel en 'n ekstra inkomste  vir die gemeente te genereer.

2. FINANSIES - Ons het begroot vir 'n tekort van ongeveer R140 000 vir die huidige finansiële jaar. Die maandelikse inkomste is effens beter as waarvoor begroot is. Dit is egter nie sodanig dat dit die tekort, waarvoor begroot is, sal uitwis nie. Dankie aan almal wat getrou hul bydraes lewer. As kerkraad besef ons egter dat 'n groot poging aangewend moet word om meer lidmate terug te kry by die eredienste, aangesien kollekte en maandelikse bydraes die grootste gedeelte van ons inkomste is.

3. KERKRAADSLEDE EN HULPWERKERS - Daar is tans nog twee vakante wyke. As kerkraad wil ons u versoek om uself aan te meld as u geroepe  voel om  te dien as kerkraadslid of hulpwerker. Die funksie van hulpwerkers is om in vakante wyke te kommunikeer met die wykslidmate en tydens eredienste behulpsaam te wees met die verskillende aktiwiteite (bv kollekteer, deurdiens, nagmaalsbediening, ens).

4. EIENDOMME - Die kerkraad is tans besig om te kyk na die moontlike korttermyn verhuur van pastorie totdat nuwe leraar sy pligte aanvaar,  die moontlike verkoop van die pastorie en die nuwe leraar  van 'n behuisingstoelae  te voorsien.

5. DIENSVERHOUDINGE KOMMISSIE (DVK) - Die DVK het 'n mandaat ontvang van die kerkraad om die nodige stappe uit te voer vir die beroep van 'n nuwe leraar. 'n Pre-advies kommissie wat uit lede van die DVK, kerkraad en ander lidmate bestaan sal saamgestel word. Daar sal gereelde terugvoer betreffende hierdie aktiwiteit aan die gemeente deurgegee word.

6. BEDIENING NA 1 SEPTEMBER 2021 - Die kerkraad het goedgekeur dat 'n ses (6) maande Termynkontrak met Ds Gert Vorster onderhandel kan word, met die opsie om dit te verleng op 'n maand tot maand basis. As kerkraad is ons baie dankbaar en bevoorreg vir 'n persoon soos ds. Gert, wat te kenne gegee het dat hy bereid is om ons uit te help, wat vir ons die nodige kontinuïteit gedurende die oorgangsfase sal bied.

7. AFSKEID VAN PASTORIEPAAR - Ds Alwyn sal sy afskeidspreek op 29 Augustus lewer. Daar sal 'n geselligheid na die verrigtinge wees en almal is baie welkom om dit by te woon.

Wynand Maartens - Kerkraadsleier

Vleisbestellings

Bestellings vir maalvleis en patties kan nou geplaas word slegs per whatsapp by nommer 076 1416458. Voorsien u naam, kontak nommer en hoeveelheid pakke van elk wat u wil bestel. Dit sal ook sonder bestelling by die kerkkantoor of op Saterdae by pannekoekverkope beskikbaar wees terwyl voorraad hou.

Patties is 150g per pattie en 4 in ‘n pakkie en die maalvleis is 600g pakkies. Koste beloop R60 per pakkie patties en R55 per pakkie maalvleis en daar is 220 pakke van elk beskikbaar.

Om u bestelling te verseker word van u verwag om n vooraf betaling te doen deur zapper of EFT aan Ballito Gesinskerk, (NG Gemeente Noordkus FNB reknr 53731659860 takkode 220129 verwysing: vleis) en bewys na dieselfde nommer deur te stuur.

 

Die kerk trek swaar sonder die eredienskollekte inkomste

Eredienste het weer hervat maar ongelukkig word die getalle nog steeds beperk. Dit het ‘n geweldige invloed op ons eredienskollekte en ons rig ‘n vriendelike versoek dat indien u nie die Erediens bywoon nie u wel ‘n kollekte bydrae sal maak via zapper of eft. Baie dankie aan almal wat so getrou hulle kollekte gee.

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Noordkus: Eerste Nasionale Bank (FNB)

Rekening nr: 5373 165 9860;

Takkode: 220129Ballito Gesinskerk spog met ‘n splinternuwe webblad

Ons is baie opgewonde, want Ballito Gesinskerk het 'n splinternuwe webblad!

Ons ou webblad is al 'n hele paar jaar oud, en dit was tyd dat hy 'n nuwe baadjie kry.

Loer gerus by noordkus.co.za

Daar is allerhande interessanthede en inligting oor ons gemeente asook skakels na ander belangrike instansies. Jy kan nou selfs belangrike dokumente daar aflaai.

Die webblad groei steeds, en enige goeie wenke oor hoe om dit te verbeter sal verwelkom word.

Kontak Louis Nel by louis@dagstukkie.co.za of 082 771 4925

BAIE BELANGRIK: POPI Kennisgewing

Ons het relatief min terugvoer van die gemeente gekry met die toestemmingsbriewe.

Ons doen ‘n dringende beroep op diegene wat nog nie die vorms voltooi het nie, om dit asseblief so gou as moontlik te voltooi.

Die vorms is per epos en whatsapp uitgestuur. Indien u nie ‘n vorm gekry het nie, kan u die Kerkkantoor kontak.

Covid

n Spesiale uitreik aan elkeen wat in hierdie moeilike tyd finansieel geraak word deur die huidige inperking, asook almal wat familie en vriende het wat veg teen Covid of wat self dit ook het.

Bemoedig dié wie se hande slap hang, help dié wie se knieë knik, sȇ vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, julle God is hier”

Jesaja 35:3-4

Skakel gerus vir Ds. Gert Vorster indien daar voorbidding vir iemand gedoen moet word.

Noodhulp aangebied

Die HELP KZN Noodfonds is besig om uit te reik na al die gemeentes in KwaZulu-Natal. So is daar ook 'n hand na Ballito uitgereik. Hulle is bereid om kospakkies af te lewer aan ons gemeente vir enige lidmate wat moontlik finansieel getref is deur die oproer en nie kan bekostig om nou kos te koop nie, of veral ook bejaardes wat nie in lang toue by supermarkte kan staan nie. Indien jy in so 'n situasie verkeer, kontak asseblief dadelik vir Ds Alwyn, die kerkkantoor of jou kerkraadslid sodat ons die nodige reëlings kan tref.


Kom ondersteun ons heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisterverkope!!

Heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisters is steeds elke Saterdag beskikbaar by die kerk. Covid protokolle sal gevolg word.

Kom ondersteun ons asseblief!


←♫♫♪♪♪♪♫♫→


Manne Kuier Saam

Weens die nuutste regulasies rondom inperkings, sal die gemeente se manne weer elke Saterdag om 07:00 saamkuier op Zoom, waar ons lekker gesels en lewendige gesprekke voer oor aktuele onderwerpe.  Enigeen is hartlik welkom om in te skakel, solank jy natuurlik ‘n man is! Die Zoom ID en wagwoord sal Vrydag deurgestuur word.

Ek sien uit daarna om met jou te gesels by ons volgende opwindende gesprek!

Louis Nel


←♫♫♪♪♪♪♫♫→


Leesrooster tekste vir 2021

Binne die kerklike tradisies het daar deur die jare ‘n leesrooster ontstaan wat volgens die kerklike jaar ingedeel is. Elke week is daar vier tekste, een uit die Ou Testament, een uit die Psalms, een uit die Evangelies en een uit die Briewe van die Nuwe Testament wat in jou eie persoonlike stiltetyd (‘n teks vir elke dag) gelees kan word. Die tekste kan selfs in jou selgroep of Bybelstudiegroep gelees word waarna die groep met mekaar saam kan gesels oor die inhoud van die tekste; hoe dit met mekaar saam pas; wat dit vir ons beteken binne die kerklike jaar en wat die tekste vir ons elkeen persoonlik kom sê.

Die Leesrooster tekste vir die 12de Sondag van Koninkrykstyd: Efesiërs 5:15-20, 1 Konings 2:10-12, 3:3-14, Psalm 111 en Johannes 6:56-69.

Nuwe Intrekkers

Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by Ballito Gesinskerk.  Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde verblyf in ons gemeente gaan hê.

Het jy onlangs van adres verander of nuwe epos / telefoon nommer gekry? Vul asseblief ‘n vorm in met jou nuwe besonderhede.

Hospitaal Besoek

Neem asseblief kennis dat daar huidiglik geen hospitaal besoeke gedoen kan word nie as gevolg van Kovid-19 beperkings.

Ballito Gesinskerk Facebook Gemeenskap

Ons nooi graag al ons gemeentelede om deel te word van ons Facebook gemeenskap. Ons plaas gereeld inligting oor opkomende projekte asook nuus en foto’s van geleenthede wat plaasgevind het. “Like” en “Share” gerus ons blad by:

www.facebook.com/ngnoordkus/

Mondi Herwinnings Projek

Net ‘n vriendelike herinnering aan die gemeente om asseblief die papier herwinnings-projek te ondersteun.

Die herwinningsdrom staan buite die kerk se omheining en is te alle tye beskikbaar.

Het jy kaste vol klere wat jy nie dra nie of huishoudelike items wat jy nie gebruik nie?

Skenk dit aan HOSPICE en help hulle so om hulle onbaatsugtige diens te kan voortsit.

Kontak Helene by 083 656 0864

 

GEBEDSKALENDER

Spesiale gebede vir Indië

 

Week 4: 22-28 Augustus

Indiese Regering


Sedert die huidige BJP-regering in Mei 2014 aan bewind gekom het en in Mei 2019 herverkies is, het die druk op Christene in Indië drasties toegeneem. Sedert hulle aan bewind is, is daar ʼn kragtige alliansie tussen RSS-ekstremiste (ʼn nasionalistiese Hindoe-organisasie bekend vir sy radikale Hindoe-ideologie), die media en regeringsamptenare wat saamwerk teen Christenskap. Hierdie alliansie is grootliks verantwoordelik vir die toename in geweld teenoor Christene. Onder hulle bewind kan radikale Hindoes onverpoosd voortgaan met hul aanvalle en hoë vlak van wetteloosheid.

BID

Bid dat God die Indiese regering se harte sal sagmaak teenoor Christene sodat hulle sonder vrees en vergelding hul geloof kan uitleef.

Bid dat God die regering se oë sal oopmaak vir die waarheid oor wie Hy is, sodat hulle kan ophou met hul aanvalle op Christene en ander minderheidsgroepe.

Bid dat die internasionale gemeenskap die situasie van Christene en ander minderheidsgroepe ernstig sal opneem om sodoende met die Indiese regering saam te werk om positiewe veranderinge vir godsdienstige minderheidsgroepe in die land teweeg te bring.