Sondag 12 September

Leprosiedag (Melaatse)

Toerustingsondag

Biddag vir die bediening aan die Jode

08:30 Erediens en Bevestiging van Kerkraadslede

Dinsdag 14 September

09:00 Bybelstudie

Woensdag 15 September

17:00 Dagbestuur vergader met voorsitters van kommissies en leiers van bedieninge

Donderdag 16 September

Kerkkantoor Gesluit

Selgroepe

Saterdag 18 September

06:30 Manne Byeenkoms

11:30 Simunye ku Jesu

Sondag 19 September

08:30 Erediens

Saterdag 02 Oktober

Lente Mini Mark


Erediens Tema: Bedien God se veelvoudige genade aan elkeen wat jou pad kruis
Gesondheid:

Marie Dirks

Miriam Lyons

Piet van Zyl

Stoffel en Amanda Viljoen se dogter, Anthea

Louis van der Merwe

Algemeen:

In die aanloop tot die munisipale verkiesing—bid vir ons land en al sy mense.

Reën in droë dele van die land, Gemeente, Dorp en Gemeenskap, ons land.

Ons almal se gesondheid teen die Coronavirus.

In die wȇreld sal julle dit moeilik hȇ; maar hou moed: Ek het die wȇreld klaar oorwin.”

Johannes 16:33

.

12 September

Gerhard Gertenbach

Anton Hauptfleisch

Willie Henegan

Heidi Riekert

13 September

Charmaine Herbst

14 September

Gerhard de Bruin

15 September

Ben Jordaan

At Moolman

Emmie van Schoor

16 September

Charmaine van der Merwe

18 September

Amanda Austin

Ella le Roux

Bevestiging van Kerkraadslede

Baie geluk aan die volgende persone wat bevestig word as wyksleiers in Ballito Gesinskerk.

Tanya Coetsee

Christine Fouché

Suzette Potgieter

Baie sterkte vir jou taak – weet dat die Here jou met jou gawes in sy diens sal gebruik.

Mag Paulus se ervaring van sy amp ook jou ervaring wees

1 Tim 1:12: Teenoor Christus Jesus ons Here, is ek dankbaar. Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel.

Mag hierdie woorde jou belydenis wees, maar ook vir jou ‘n inspirasie wees!

.

Covid-19 deurry toetssentrum

Daar kom ‘n Covid-19 deurry toetssentrum op die parkeerterrein agter die kerkgebou. Hulle werf tans personeel met verpleegagtergrond. Gesels hieroor met Wynand Maartens of kontak die kerkkantoor.

.

10de Dankoffer

Die kerk het al baie uitdagings oorleef, maar die afgelope jaar en ‘n half gaan kerke gebukkend onder die effek wat Kovid op lidmate het asook die beperkings wat Kovid teweegbring.

Dalende bywoningsgetalle, kollekte en dankoffer bydraes het ‘n negatiewe invloed op die werking van die kerk.  Minder uitreikaksies na instansies buite die kerk is die gevolg hiervan. 

Die kerk wat uit gelowige mense bestaan leef net soos die res van alle ander mense in ‘n stukkende wêreld en is ook die slagoffer van die ellende van hierdie wêreld. Maar die verskil is dat gelowiges hul vertroue op God stel en nooit hoop verloor of moed opgee nie.

Ballito Gesinskerk is HOOPVOL vir die toekoms. Die Kerkraad werk hard aan nuwe fondsinsamelingsprojekte en ons is dankbaar vir die inkomste wat die pannekoek en koeksister projek genereer.  Tans word daar ook vleis verkoop en gaan daar eersdaags ‘n Mini Mark op die been gebring word.

Die 10de dankoffer projek skop ook af in September.  Dit is ‘n bydrae wat gemaak word bo en behalwe jou maandelikse bydrae.  Dit het altyd in Okt afgeskop, vandaar die naam “10de” dankoffer maar omdat die finansiële nood so hoog is gaan dit ‘n maand vroeër in werking tree.  Lidmate word versoek om indien dit in hulle vermoë is ‘n ekstra bydrae tussen September en Februarie (einde van finansiële jaar) te maak.  Koevertjies is voor op die tafel beskikbaar of kan ook via eft gemaak word met 10de as verwysing.

Graag wil die Kerkraad ook van die geleentheid gebruik maak om ieder en elk wat so getrou hulle bydrae maak, van harte te bedank. Ons besef dat almal in uitdagende tye leef en waardeer elke bydrae.

.

Mini-mark

Ballito Gesinskerk gaan maandeliks ‘n mini-mark op ‘n Saterdagoggend aanbied. Ons begin op Saterdag, 02 Oktober vanaf 08:00.

Lidmate kan ‘n tafel huur teen R100 en produkte verkoop waarvan die wins hulle eie is, of lidmate kan koek, beskuit, brood, poeding, ens. skenk waarvan die wins vir die gemeente gaan.

U ondersteuning asseblief! Dit kan sommer ‘n gesellige kuiergeleentheid word!

.

Vleisbestellings

Bestellings vir maalvleis en patties kan nou geplaas word slegs per whatsapp by nommer 076 1416458. Voorsien u naam, kontak nommer en hoeveelheid pakke van elk wat u wil bestel. Dit sal ook sonder bestelling by die kerkkantoor of op Saterdae by pannekoekverkope beskikbaar wees terwyl voorraad hou.

Patties is 150g per pattie en 4 in ‘n pakkie en die maalvleis is 600g pakkies. Koste beloop R60 per pakkie patties en R55 per pakkie maalvleis en daar is 220 pakke van elk beskikbaar.

Om u bestelling te verseker word van u verwag om ‘n vooraf betaling te doen deur zapper of EFT aan Ballito Gesinskerk, (NG Gemeente Noordkus FNB reknr 53731659860 takkode 220129 verwysing: vleis) en bewys na dieselfde nommer deur te stuur.

Baie dankie vir elkeen se bydrae!

Eredienste het weer hervat maar ongelukkig word die getalle nog steeds beperk. Die eredienskollekte is ‘n belangrike bron van inkomste vir die gemeente en noodsaaklik vir ons as gemeente om ons verpligtinge na te kom.  Indien u nie die erediens kan bywoon nie sal dit hoog op prys gestel word indien u wel ‘n bydrae sal maak via Zapper of ‘n EFT. Baie dankie aan almal wat so getrou bydra!

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Noordkus: Eerste Nasionale Bank (FNB)

Rekening nr: 5373 165 9860;

Takkode: 220129

.

Ons Webblad

Ons is een van die min gemeentes wat ‘n eie webblad het, meeste maak staat op webspasie wat die Sinode voorsien. Die voordeel daaraan om egter jou eie webblad te kan bedryf, is dat jy dit kan verander en aanpas by omstandighede.

Ons wil jou uitnooi om ‘n bietjie te gaan loer na wat Ballito Gesinskerk se webblad alles bied. Dit is beslis nie stagnant nie en dit verander gedurig en word ook gereeld op datum gebring.

Klik op INLIGTING waar daar werklik ‘n streepsak vol inligting beskikbaar is.

Wat is nuut op die oomblik?

Die preekargief is die nuutste verandering. Doen jouself ‘n guns en maak daar ‘n draai!

Dan is daar ons Foto Album wat by die dag groei met foto’s van onlangse gebeure sowel as foto’s uit jare gelede. Feitlik weekliks word daar nuwe fotoreekse bygevoeg. Kyk gerus, heel moontlik is daar selfs ‘n foto of twee van jou!

Geniet ons webblad, dit is myne en joune!

.

Covid

n Spesiale uitreik aan elkeen wat in hierdie moeilike tyd finansieel geraak word deur die huidige inperking, asook almal wat familie en vriende het wat veg teen Covid of wat self dit ook het.

Bemoedig dié wie se hande slap hang, help dié wie se knieë knik, sȇ vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, julle God is hier”

Jesaja 35:3-4

Skakel gerus vir Ds. Gert Vorster indien daar voorbidding vir iemand gedoen moet word.

.Kom ondersteun ons heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisterverkope!!

 

.

Heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisters is steeds elke Saterdag beskikbaar by die kerk. Covid protokolle sal gevolg word.

Kom ondersteun ons asseblief!

.

Manne Kuier Saam

Ons gemeente se manne kuier elke Saterdag om 07:00 saam op ZOOM waar ons lekker gesels en lewendige gesprekke voer oor aktuele onderwerpe.  Enige van ons manne is hartlik welkom om in te skakel! Die Zoom ID en wagwoord sal Vrydag deurgestuur word.

Ek sien uit daarna om met jou te gesels by ons volgende opwindende gesprek!

Louis Nel

.

Leesrooster tekste vir 2021

Binne die kerklike tradisies het daar deur die jare ‘n leesrooster ontstaan wat volgens die kerklike jaar ingedeel is. Elke week is daar vier tekste, een uit die Ou Testament, een uit die Psalms, een uit die Evangelies en een uit die Briewe van die Nuwe Testament wat in jou eie persoonlike stiltetyd (‘n teks vir elke dag) gelees kan word. Die tekste kan selfs in jou selgroep of Bybelstudiegroep gelees word waarna die groep met mekaar saam kan gesels oor die inhoud van die tekste; hoe dit met mekaar saam pas; wat dit vir ons beteken binne die kerklike jaar en wat die tekste vir ons elkeen persoonlik kom sê.

Die Leesrooster tekste vir die 15de Sondag van Koninkrykstyd: Spreuke 22:1-2, 8-9, 22-23, Psalm 125, Jakobus 2:1-10, (11-13) 14-17 en Markus 7:24-37.

.

Nuwe Intrekkers

Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by Ballito Gesinskerk.  Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde verblyf in ons gemeente gaan hê.

Het jy onlangs van adres verander of nuwe epos / telefoon nommer gekry? Vul asseblief ‘n vorm in met jou nuwe besonderhede.

.

Hospitaal Besoek

Neem asseblief kennis dat daar huidiglik geen hospitaal besoeke gedoen kan word nie as gevolg van Kovid-19 beperkings.

.

Ballito Gesinskerk Facebook Gemeenskap

Ons nooi graag al ons gemeentelede om deel te word van ons Facebook gemeenskap. Ons plaas gereeld inligting oor opkomende projekte asook nuus en foto’s van geleenthede wat plaasgevind het. “Like” en “Share” gerus ons blad by:

www.facebook.com/ngnoordkus/

.

Mondi Herwinnings Projek

Net ‘n vriendelike herinnering aan die gemeente om asseblief die papier herwinnings-projek te ondersteun.

Die herwinningsdrom staan buite die kerk se omheining en is te alle tye beskikbaar.

.

Het jy kaste vol klere wat jy nie dra nie of huishoudelike items wat jy nie gebruik nie?

Skenk dit aan HOSPICE en help hulle so om hulle onbaatsugtige diens te kan voortsit.

Kontak Helene by 083 656 0864

 

GEBEDSKALENDER

September 2021

 

Sondag 12 September—Maleisië

Bid vir Geopende Deure se vennote wat onvermoeid werksaam is in diens van die Maleisiese Kerk. Bid dat God aan hulle wysheid, krag en vrede sal gee. Bid dat hulle sal aanhou om ʼn diensbare hart te hȇ, en sal aanhou om in Sy weë te wandel.

Maandag 13 September—Bhoetan

Mense wat teen Christene gekant is, beskuldig Geopende Deure-vennote gereeld valslik daarvan dat hulle die Covid-19 reëls verbreek. Bid vir ons vennote vir beskerming en wysheid om te weet hoe om vervolgde gelowiges in hierdie uitdagende tyd te ondersteun.

Dinsdag 14 September—Sjina

Daar is heelwat “donker” areas in Sjina se strategie om die Kerk stil te maak, veral in jeugwerk. Prys die Here dat, daar waar dinge donker raak, Jesus se lig helderder skyn en die donkerte verdryf. Bid dat die jeug in Sjina al meer aangetrokke sal wees tot die ware lig – Jesus.

Woensdag 15 September—Guinee

Rachel (19), wat by haar uitgbreide familie woon, is laasjaar betrap toe sy tuis besig was om haar Bybel te bestudeer. Rachel het geweet haar lewe is in gevaar en het weggharloop. Bid dat God vir Rachel en almal wat haar veilig hou sal beskerm.

Donderdag 16 September—Sentraal-Asië

Hou aan om vir Chalpona* te bid, wie se Moslemseuns wil hȇ dat sy haar geloof moet prysgee. Sy het gesȇ haar seuns moet voorgee dat hulle haar nie ken nie as hulle bekommerd is oor wat mense van haar gaan sȇ, waarna hulle voorwerpe in haar huis gebreek het. Bid vir krag vir Chalpona terwyl sy hierdie teenstand ervaar.

Vrydag 17 September—Kameroen

Weens die onophoudelike aanvalle van Boko Haram, het baie mense besluit om eerder na die berge te trek, waar hulle met skerpioene en slange te doen kry. Bid vir God se voorsiening en beskerming vir hierdie gelowiges.

Saterdag 18 September—Ethiopië

Toe Haman (76) vroeër vanjaar na Christenskap bekeer het, was die mans in sy dorp kwaad omdat hy hul tradisionele geloof verlaat het. Hulle het sy gewasse verwoes, sy vee gevat en gedreig om hom en sy gesin dood te maak. Bid dat die Here vir Haman, sy gesin en die kerk waar hulle skuiling gevind het, sal beskerm.