Sondag 19 September

08:30 Erediens

Dinsdag 21 September

09:00 Bybelstudie

Woensdag 22 September

Verslae van kommissies en bedieninge moet by kerkkantoor ingelewer word.

17:30 Opleiding van wykleiers in die kerkgebou

Vrydag 24 September

Erfenisdag

Sondag 26 September

08:30 Erediens

Woensdag 29 September

18:00 Buitengewone Kerkraadsvergadering

Saterdag 02 Oktober

Lente Mini Mark


Erediens Tema: Die begrip en fyn aanvoeling van die liefde—hoekom is dit so skaars?
Die Barmhartige Samaritaan


Gerhard de Bruyn met die afsterwe van sy pa.

Gaan vir operasie:

Lettie van Heerden (knievervanging)

Celeste Rohrbeck se dogter, Theresa

Gesondheid:

Marie Dirks

Miriam Lyons

Piet van Zyl

Stoffel en Amanda Viljoen se dogter, Anthea

Louis van der Merwe

Algemeen:

In die aanloop tot die munisipale verkiesing—bid vir ons land en al sy mense en vir ‘n geweldlose verkiesing.

Reën in droë dele van die land, Gemeente, Dorp en Gemeenskap, ons land.

Ons almal se gesondheid teen die Coronavirus.

Johannes 16:33

.

19 September

Karen Booysen

20 September

Phyllis Boshoff-Lotz

Tiaan Kruger

23 September

Gerda Bender

Gerrit Kriek

24 September

Willem Delport

25 September

Morne de Beer

Anita Engelbrecht

Datie Smith

Eredienste met nuwe Kovid regulasies

Liewe vriende,

Die aankondiging dat ons nou ‘n 50% besetting by ons eredienste mag hê, is wonderlike nuus!

Ons het die getal, gegewe ons beskikbare ruimte en hoeveelheid stoele, op 200 vasgestel. Ons moet steeds sosiale afstand handhaaf, wat beteken dat daar ‘n oop stoel moet wees tussen ‘n indiwidu of gesin (wat almal bymekaar sit) en die volgende persoon.

Ek wil almal vriendelik uitnooi om Sondag se erediens om 08:30 by te woon. Dit sal ‘n wonderlike ervaring wees om weer in groot getalle bymekaar te wees. Natuurlik sal ons steeds die Covid-19 protokol toepas en koors neem, saniteer en maskers dra tydens die diens, maar dis ‘n klein prys om te betaal vir die voorreg om die Here te loof en te aanbid saam met medegelowiges!

Sien jou Sondag. Al wat jy hoef saam te bring, is ‘n hart vol liefde vir die Here!

Gert Vorster

.

.

2020 Bybel op jou Selfoon

Die 2020 vertaling van die Bybel is nou op jou selfoon beskikbaar. Laai die toep: BibleSA af. Nie alleen gee dit jou die nuwe direkte vertaling nie, maar ook die Deutero-kanonieke boeke soos Tobit, Judit, Makkabeërs ens. in Afrikaans. Hierdie vertaling is gedoen deur ʼn Groep van 179 kundiges uit 24 kerkgenootskappe oor ‘n tydperk van 16 jaar.

Maar waar het dit alles begin?

CP Hoogenhout, A Pannevis en SJ du Toit het alreeds in 1878 gedeeltes van die Bybel in Afrikaans vertaal. In 1933 verskyn die eerste volledige Bybel in Afrikaans. In 1953 word dit hersien en opnuut uit die Hebreeuse, Griekse en Aramese brontekste vertaal. Hierdie is steeds vandag ‘n gewilde vertaling.

In 1968 begin ‘n span kundiges werk aan ‘n nuwe vertaling wat moes tred hou met die ontwikkeling van Afrikaans. Dit moes ook meer betekenis-gebaseerd wees as die 1953 vertaling. Dit word in 1983 voltooi.

In 2007 word Die Bybel vir Dowes uitgegee, ‘n Bybel uit die brontekste in maklik leesbare Afrikaans. Dit staan later bekend as Die Bybel vir Almal.

Einde ten laaste verskyn die 2020 Vertaling verlede jaar. Die Bybelgenootskap het besef dat daar ʼn Bybelvertaling nodig is wat meer in ooreenstemming is met die brontekste (Hebreeus, Aramees en Grieks) as die bestaande vertalings. Baie gelowiges het ʼn behoefte gehad aan ʼn Bybel wat ʼn getroue weergawe van die bronteks is, maar wat steeds maklik is om te verstaan.

Laai die toep gerus af op jou selfoon om aanlyn te kan lees of koop die gedrukte weergawe by Cum-boeke.

.

10de Dankoffer

Die kerk het al baie uitdagings oorleef, maar die afgelope jaar en ‘n half gaan kerke gebukkend onder die effek wat Kovid op lidmate het asook die beperkings wat Kovid teweegbring.

Dalende bywoningsgetalle, kollekte en dankoffer bydraes het ‘n negatiewe invloed op die werking van die kerk.  Minder uitreikaksies na instansies buite die kerk is die gevolg hiervan. 

Die kerk wat uit gelowige mense bestaan leef net soos die res van alle ander mense in ‘n stukkende wêreld en is ook die slagoffer van die ellende van hierdie wêreld. Maar die verskil is dat gelowiges hul vertroue op God stel en nooit hoop verloor of moed opgee nie.

Ballito Gesinskerk is HOOPVOL vir die toekoms. Die Kerkraad werk hard aan nuwe fondsinsamelingsprojekte en ons is dankbaar vir die inkomste wat die pannekoek en koeksister projek genereer.  Tans word daar ook vleis verkoop en gaan daar eersdaags ‘n Mini Mark op die been gebring word.

Die 10de dankoffer projek skop ook af in September.  Dit is ‘n bydrae wat gemaak word bo en behalwe jou maandelikse bydrae.  Dit het altyd in Okt afgeskop, vandaar die naam “10de” dankoffer maar omdat die finansiële nood so hoog is gaan dit ‘n maand vroeër in werking tree.  Lidmate word versoek om indien dit in hulle vermoë is ‘n ekstra bydrae tussen September en Februarie (einde van finansiële jaar) te maak.  Koevertjies is voor op die tafel beskikbaar of kan ook via eft gemaak word met 10de as verwysing.

Graag wil die Kerkraad ook van die geleentheid gebruik maak om ieder en elk wat so getrou hulle bydrae maak, van harte te bedank. Ons besef dat almal in uitdagende tye leef en waardeer elke bydrae.

 

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Noordkus: Eerste Nasionale Bank (FNB)

Rekening nr: 5373 165 9860;

Takkode: 220129

.

Covid-19 deurry toetssentrum

Die Covid-19 deurry toetssentrum op ons kerkgronde is operasioneel. Hulle werf tans personeel met verpleegagtergrond.

Hulle bied ook aan om toetse by mense se huis te gaan doen teen ‘n fooi. Maatskappye kan hulle ook inkry om die personeel by hulle besighede te toets. Ons kerk verdien 5% van daardie inkomste.

Gesels hieroor met Wynand Maartens of kontak die kerkkantoor.

.

Wen ‘n vleispak!!!

Koop ‘n lootjie van R50 en staan ‘n kans om ‘n vleispak te wen.

Lootjielyste beskikbaar by die Kerkkantoor of kan ook Saterdagoggende gekoop word tydens die pannekoekverkope.

.

Vleisbestellings

Bestellings vir maalvleis en patties kan nou geplaas word slegs per whatsapp by nommer 076 1416458. Voorsien u naam, kontaknommer en hoeveelheid pakke van elk wat u wil bestel. Dit sal ook sonder bestelling by die kerkkantoor of op Saterdae by pannekoekverkope beskikbaar wees terwyl voorraad hou.

Patties is 150g per pattie en 4 in ‘n pakkie en die maalvleis is 600g pakkies. Koste beloop R60 per pakkie patties en R55 per pakkie maalvleis en daar is 220 pakke van elk beskikbaar.

Om u bestelling te verseker word van u verwag om ‘n vooraf betaling te doen deur zapper of EFT aan Ballito Gesinskerk, (NG Gemeente Noordkus FNB reknr 53731659860 takkode 220129 verwysing: vleis) en bewys na dieselfde nommer deur te stuur.

.

Mini-mark

Ballito Gesinskerk gaan maandeliks ‘n mini-mark op ‘n Saterdag oggend aanbied. Ons begin op Saterdag, 02 Oktober vanaf 08:00.

Lidmate kan ‘n tafel huur vir R100 en produkte verkoop waarvan die wins hulle eie is, of lidmate kan koek, beskuit, brood, poeding, ens. skenk waarvan die wins vir die gemeente gaan.

Whatsapp asseblief vir Leonie  by 064 867 2995 met wat jy gaan bring of vul u naam in by die lys op die houttafel in die kerk.

U ondersteuning asseblief! Dit kan sommer ‘n gesellige kuiergeleentheid word!

.

.

Vleisbestellings

Bestellings vir maalvleis en patties kan nou geplaas word slegs per whatsapp by nommer 076 1416458. Voorsien u naam, kontak nommer en hoeveelheid pakke van elk wat u wil bestel. Dit sal ook sonder bestelling by die kerkkantoor of op Saterdae by pannekoekverkope beskikbaar wees terwyl voorraad hou.

Patties is 150g per pattie en 4 in ‘n pakkie en die maalvleis is 600g pakkies. Koste beloop R60 per pakkie patties en R55 per pakkie maalvleis en daar is 220 pakke van elk beskikbaar.

Om u bestelling te verseker word van u verwag om ‘n vooraf betaling te doen deur zapper of EFT aan Ballito Gesinskerk, (NG Gemeente Noordkus FNB reknr 53731659860 takkode 220129 verwysing: vleis) en bewys na dieselfde nommer deur te stuur.


Baie dankie vir elkeen se bydrae!

Eredienste het weer hervat maar ongelukkig word die getalle nog steeds beperk. Die eredienskollekte is ‘n belangrike bron van inkomste vir die gemeente en noodsaaklik vir ons as gemeente om ons verpligtinge na te kom.  Indien u nie die erediens kan bywoon nie sal dit hoog op prys gestel word indien u wel ‘n bydrae sal maak via Zapper of ‘n EFT. Baie dankie aan almal wat so getrou bydra!

Bankbesonderhede:

NG Gemeente Noordkus: Eerste Nasionale Bank (FNB)

Rekening nr: 5373 165 9860;

Takkode: 220129


.

Ons Webblad

Ons is een van die min gemeentes wat ‘n eie webblad het, meeste maak staat op webspasie wat die Sinode voorsien. Die voordeel daaraan om egter jou eie webblad te kan bedryf, is dat jy dit kan verander en aanpas by omstandighede.

Ons wil jou uitnooi om ‘n bietjie te gaan loer na wat Ballito Gesinskerk se webblad alles bied. Dit is beslis nie stagnant nie en dit verander gedurig en word ook gereeld op datum gebring.

Klik op INLIGTING waar daar werklik ‘n streepsak vol inligting beskikbaar is.

Wat is nuut op die oomblik?

Die preekargief is die nuutste verandering. Doen jouself ‘n guns en maak daar ‘n draai!

Dan is daar ons Foto Album wat by die dag groei met foto’s van onlangse gebeure sowel as foto’s uit jare gelede. Feitlik weekliks word daar nuwe fotoreekse bygevoeg. Kyk gerus, heel moontlik is daar selfs ‘n foto of twee van jou!

Geniet ons webblad, dit is myne en joune!

.

Nuut op ons Webblad

Ons leef in 'n tyd van gedurige verandering, veral as gevolg van die Kovid-pandemie. Ballito Gesinskerk probeer ook tredhou met veranderinge en die maklikste manier om dit met ons lidmate te deel, is om dit wat aangaan in die gemeente op ons dagboek te plaas.

Wees asseblief bedag daarop dat ons dagboek baie gereeld opgedateer word met inligting oor allerhande belangrike gebeure. Dit is veral kerkraadslede wat gereeld na die dagboek moet kyk vir belangrike aankondigings!

Op ons webblad - noordkus.co.za - klik op INLIGTING en dan op DAGBOEK.

Jy sal ook merk dat daar nou 'n skakeltjie links bo op die Dagboek is wat jou sal neem na die beplanning vir 2022. Hierdie voorlopige dagboek sal verander namate ons meer inligting gekry het van die verskillende diensaksies oor gebeure wat hulle beplan vir volgende jaar.

Hou hierdie spasie dop!

.

Covid

n Spesiale uitreik aan elkeen wat in hierdie moeilike tyd finansieel geraak word deur die huidige inperking, asook almal wat familie en vriende het wat veg teen Covid of wat self dit ook het.

Bemoedig dié wie se hande slap hang, help dié wie se knieë knik, sȇ vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, julle God is hier”

Jesaja 35:3-4

Skakel gerus vir Ds. Gert Vorster indien daar voorbidding vir iemand gedoen moet word.

.

Kom ondersteun ons heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisterverkope!!

Heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisters is steeds elke Saterdag beskikbaar by die kerk. Covid protokolle sal gevolg word.

Kom ondersteun ons asseblief!

 

.

.

Manne Kuier Saam

Ons gemeente se manne kuier elke Saterdag om 07:00 saam op  Zoom,  waar ons lekker gesels en lewendige gesprekke voer oor aktuele onderwerpe.  Enige van ons manne is hartlik welkom om in te skakel! Die Zoom ID en wagwoord sal Vrydae aangestuur word.

Ek sien uit daarna om met jou te gesels by ons volgende opwindende gesprek!

Louis Nel

.

Leesrooster tekste vir 2021

Binne die kerklike tradisies het daar deur die jare ‘n leesrooster ontstaan wat volgens die kerklike jaar ingedeel is. Elke week is daar vier tekste, een uit die Ou Testament, een uit die Psalms, een uit die Evangelies en een uit die Briewe van die Nuwe Testament wat in jou eie persoonlike stiltetyd (‘n teks vir elke dag) gelees kan word. Die tekste kan selfs in jou selgroep of Bybelstudiegroep gelees word waarna die groep met mekaar saam kan gesels oor die inhoud van die tekste; hoe dit met mekaar saam pas; wat dit vir ons beteken binne die kerklike jaar en wat die tekste vir ons elkeen persoonlik kom sê.

Die Leesrooster tekste vir die 16de Sondag van Koninkrykstyd: Jakobus 3:1-12, Spreuke 1:20-33, Psalm 19 en Markus 8:27-38.

.

Nuwe Intrekkers

Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by Ballito Gesinskerk.  Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde verblyf in ons gemeente gaan hê.

Het jy onlangs van adres verander of nuwe epos / telefoon nommer gekry? Vul asseblief ‘n vorm in met jou nuwe besonderhede.

.

Hospitaal Besoek

Neem asseblief kennis dat daar huidiglik geen hospitaal besoeke gedoen kan word nie as gevolg van Kovid-19 beperkings.

.

Ballito Gesinskerk Facebook Gemeenskap

Ons nooi graag al ons gemeentelede om deel te word van ons Facebook gemeenskap. Ons plaas gereeld inligting oor opkomende projekte asook nuus en foto’s van geleenthede wat plaasgevind het. “Like” en “Share” gerus ons blad by:

www.facebook.com/ngnoordkus/

.

Mondi Herwinnings Projek

Net ‘n vriendelike herinnering aan die gemeente om asseblief die papier herwinnings-projek te ondersteun.

Die herwinningsdrom staan buite die kerk se omheining en is te alle tye beskikbaar.

.

Het jy kaste vol klere wat jy nie dra nie of huishoudelike items wat jy nie gebruik nie?

Skenk dit aan HOSPICE en help hulle so om hulle onbaatsugtige diens te kan voortsit.

Kontak Helene by 083 656 0864

 

GEBEDSKALENDER

September 2021

 

Sondag 19 September—Kenia

Leah* se tienerdogter, Hubba*, is verlede jaar verkrag. Die ouer garde van hulle Moslemgemeenskap wou Hubba dwing om met die  oortreder te trou, maar haar ma het geweier. Bid vir die Here se volgehoue genesing vir Hubba en dat Hy vir Leah wysheid sal gee om haar dogter te help groei.

Maandag 20 September—Somalië

Verlede jaar het Ub* se man haar geskei nadat hy uitgevind het van haar bekering na Christenskap. Sy het gesukkel om vir haar nege kinders te sorg. Ten spyte hiervan word sy steeds as bevoorreg beskou omdat sy nog lewe. Bid vir veiligheid, beskerming en voorsiening vir Ub en haar kinders.

Dinsdag 21 September—Comore

Sylvie*, ʼn Christen-ma en haar twee dogters, word in hierdie land met sy Moslem-meerderheid al meer onder druk geplaas om Islam-onderrig by te woon. Bid dat die Here aan haar wysheid sal gee oor hoe om hierdie druk die beste te hanteer.

Woensdag 22 September—Demokratiese Republiek van die Kongo

Die Alliansie van Demokratiese Magte vermy besige dorpe, maar het amper totale beheer oor plattelandse gebiede waar die meeste mense Christene is. Bid vir wysheid vir pastore wat hulle kuddes in hierdie onsekere en gevaarlike omstandighede bedien.

Donderdag 23 September—Eritrea

Die owerhede het in Februarie 21 Christenvroue uit die tronk op Dahlak-eiland vrygelaat nadat hulle vir drie jaar en drie maande in gevangenskap was. Dank die Here vir hulle vrylating. Bid dat die Here vir hulle sal voorsien terwyl hulle die ontberinge verwerk wat hulle in die tronk ervaar het.

Vrydag 24 September—Bangladesj

Die meeste werkers, insluitend gelowiges, het min of geen opleiding nie en is onbewus van hulle regte. Baie gelowiges ervaar diskriminasie vanaf hulle werkgewers. Bid dat die Here in hul werkgewers se harte sal werk sodat hulle nie op grond van geloof teen hulle werkers sal diskrimineer nie.

Saterdag 25 September—Algerië

In 2020 moes kerke wat nie weens druk van die staat toegemaak het nie, wel as gevolg van Covid-19-regulasies toemaak. Dit het gelowiges sonder ʼn bymekaarkomplek gelaat. Bid vir krag vir geïsoleerde gelowiges wat geen ander Christene om hulle het om hulle te bemoedig nie.