Sondag 03 Oktober

Biddag vir Bejaardes

08:30 Erediens

Dinsdag 05 Oktober

09:00 GEEN Bybelstudie

Donderdag 07 Oktober

Selgroepe

Saterdag 09 Oktober

11:30 Simunye ku Jesu

Sondag 10 Oktober

08:30 Erediens

Het jy geweet? Ballito Gesinskerk se jaarlikse Almanak of Dagboek is op ons webblad beskikbaar. Kyk gerus by noordkus.co.za/a2-dagboek.html


Erediens Tema: 

Die Beste Tyd van ons LeweVoorbidding:

Herstel na operasie:

Lettie van Heerden (knievervanging)

Celeste Rohrbeck se dogter, Theresa

Gesondheid:

Stoffel en Amanda Viljoen se dogter, Anthea

Les Marais

Joe Marais

Ronel Erasmus

Algemeen:

In die aanloop tot die munisipale verkiesing—bid vir ons land en al sy mense en vir ‘n geweldlose verkiesing.

Reën in droë dele van die land, Gemeente, Dorp en Gemeenskap, ons land.

Ons almal se gesondheid teen die Coronavirus.

Die matriekeindeksamen begin op 27 Oktober. Sterkte aan al die matrieks en hulle ouers.

.

03 Oktober

Henk Geyer

04 Oktober

André Loots

05 Oktober

Deon van den Berg

06 Oktober

Marietha Henning

Carl Meiring

07 Oktober

Annelize van Niekerk

08 Oktober

Lettie Henning

09 Oktober

Elbert du Plessis

10de Dankoffer

Gemeentelede se dankoffers vorm die basis van die Gemeente se inkomste. Die groter doelgerigtheid om ons roeping as Kerk uit te leef, hou groter finansiële verpligtinge in. Met die huidige pandemie in ons midde ondervind ons die probleem van ‘n daling in ons erediens byeenkomste en ‘n aansienlike daling in ons maandelikse dankoffers.

Die gepaardgaande kostes soos salarisse, munisipale heffings, onderhoud aan eiendom en administrasie soos telefoonkoste, drukwerk en skryfbehoeftes, gaan nog steeds voort.

Vir die 2022 Finansiële jaar het ons ‘n bedrag van R220 000 begroot ten opsigte van 10de Maand Dankoffer. Tot op datum het ons ‘n bedrag van R51 000 ontvang, wat ons ver tekort laat skiet teenoor ons begroting.

As jy al ooit gewonder het hoekom jy as gelowige ‘n dankoffer moet gee, kan ek nie beter doen as om jou na Deuteronomium 8 te verwys nie. Daar lees ek: “Jy kan dalk dink: my krag en my sterk hande het vir my al hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is Hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf”   (Deut. 8:17-18).

Die volgende logiese vraag is dan seker: hoeveel? In die Ou Testament is dit eenvoudig: God het een tiende gevra van alles wat jy inkry. In die Nuwe Testament word daardie eis nie uitdruklik herhaal nie, maar hoor ons eerder by Paulus ‘n nuwe aksent: “As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan.   Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie” (2 Kor 8:12). Nou gaan dit nie meer oor wetlike voorskrifte nie, maar om ‘n saak wat jy saam met God moet gaan uitmaak.

As jy dan vir die Here ‘n spesiale offer bring, onthou dan wat Paulus skryf in Filippense 4: “Julle gawe is voor God ‘n offer met ‘n lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig.  En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus” (Fil 4:18,19).

n Vriendelike, dog dringende, versoek word dus aan elke lidmaat gerig om asseblief weer biddend te gaan besin oor u 10de Maand Dankoffer. Baie dankie vir die wyse waarop u tot nou toe ‘n bydrae gelewer het om die Gemeente in staat te stel om ons Hemelse Vader se Koninkryk te dien.


.


Hartlik Welkom

Ons het bewys van lidmaatskap ontvang van Thinie, Inge en Hailey Fick vanaf NG Alberton Suid.

Baie welkom en ons gebede is dat julle baie seën sal ondervind in Noordkus Gemeente.

.

Verkiesing van nuwe kerkraadslid

Jacques Louw is verkies as Kerkraadslid. Voorbidding word vir hom  gevra in sy besluit om op die Kerkraad te dien.

.

Verkoop van die Pastorie

Die kerkraad het tydens 'n spesiale vergadering op 29 September 2021, na deeglike ondersoek en verskeie analises, besluit om die pastorie te verkoop.

Om die pastorie op te knap en te moderniseer gaan hoë kostes tot gevolg hê. Die huidige tendens, wat gemeentes volg is om leraars van 'n behuisingstoelae te voorsien.

Indien enige verdere inligting verlang word aangaande die besluit, kan u Wynand Maartens kontak by 0827879692 nie later as 17:00 op 4 Oktober 2021.

.

Eredienste met nuwe Kovid regulasies

Liewe vriende,

Die aankondiging dat ons nou ‘n 50% besetting by ons eredienste mag hê, is wonderlike nuus!

Ons het die getal, gegewe ons beskikbare ruimte en hoeveelheid stoele, op 200 vasgestel. Ons moet steeds sosiale afstand handhaaf, wat beteken dat daar ‘n oop stoel moet wees tussen ‘n indiwidu of gesin (wat almal bymekaar sit) en die volgende persoon.

Ek wil almal vriendelik uitnooi om Sondag se erediens om 08:30 by te woon. Dit sal ‘n wonderlike ervaring wees om weer in groot getalle bymekaar te wees. Natuurlik sal ons steeds die Covid-19 protokol toepas en koors neem, saniteer en maskers dra tydens die diens, maar dis ‘n klein prys om te betaal vir die voorreg om die Here te loof en te aanbid saam met medegelowiges!

Sien jou Sondag. Al wat jy hoef saam te bring, is ‘n hart vol liefde vir die Here!

Gert Vorster

.

2020 Bybel op jou Selfoon

Die 2020 vertaling van die Bybel is nou op jou selfoon beskikbaar. Laai die toep: BibleSA af. Nie alleen gee dit jou die nuwe direkte vertaling nie, maar ook die Deutero-kanonieke boeke soos Tobit, Judit, Makkabeërs ens. in Afrikaans. Hierdie vertaling is gedoen deur ʼn Groep van 179 kundiges uit 24 kerkgenootskappe oor ‘n tydperk van 16 jaar.

Maar waar het dit alles begin?

CP Hoogenhout, A Pannevis en SJ du Toit het alreeds in 1878 gedeeltes van die Bybel in Afrikaans vertaal. In 1933 verskyn die eerste volledige Bybel in Afrikaans. In 1953 word dit hersien en opnuut uit die Hebreeuse, Griekse en Aramese brontekste vertaal. Hierdie is steeds vandag ‘n gewilde vertaling.

In 1968 begin ‘n span kundiges werk aan ‘n nuwe vertaling wat moes tred hou met die ontwikkeling van Afrikaans. Dit moes ook meer betekenis-gebaseerd wees as die 1953 vertaling. Dit word in 1983 voltooi.

In 2007 word Die Bybel vir Dowes uitgegee, ‘n Bybel uit die brontekste in maklik leesbare Afrikaans. Dit staan later bekend as Die Bybel vir Almal.

Einde ten laaste verskyn die 2020 Vertaling verlede jaar. Die Bybelgenootskap het besef dat daar ʼn Bybelvertaling nodig is wat meer in ooreenstemming is met die brontekste (Hebreeus, Aramees en Grieks) as die bestaande vertalings. Baie gelowiges het ʼn behoefte gehad aan ʼn Bybel wat ʼn getroue weergawe van die bronteks is, maar wat steeds maklik is om te verstaan.

Laai die toep gerus af op jou selfoon om aanlyn te kan lees of koop die gedrukte weergawe by Cum-boeke.

.

Covid-19 deurry toetssentrum

Die Covid-19 deurry toetssentrum op ons kerkgronde is operasioneel. Hulle werf tans personeel met verpleegagtergrond.

Hulle bied ook aan om toetse by mense se huis te gaan doen teen ‘n fooi. Maatskappye kan hulle ook inkry om die personeel by hulle besighede te toets. Ons kerk verdien 5% van daardie inkomste.

Gesels hieroor met Wynand Maartens of kontak die kerkkantoor.

.

Wen ‘n vleispak!!!

Koop ‘n lootjie van R50 en staan ‘n kans om ‘n vleispak te wen.

Lootjielyste beskikbaar by die Kerkkantoor of kan ook Saterdagoggende gekoop word tydens die pannekoekverkope.

Vleis is steeds te koop beskikbaar op Saterdag oggende by die kerk.

.

Wollerige seekoeikoei en seekoeibul om te wen!

Koop ‘n lootjie vir R20 en staan ‘n kans om vir Cleopatra of Julius Caesar te wen. Lootjielyste beskikbaar by die kerkkantoor of tydens Saterdagoggende verkope..

Nuut op ons Webblad

Ons leef in 'n tyd van gedurige verandering, veral as gevolg van die Kovid-pandemie. Ballito Gesinskerk probeer ook tred hou met veranderinge en die maklikste manier om dit met ons lidmate te deel, is om dit wat aangaan in die gemeente op ons dagboek te plaas.

Wees asseblief bedag daarop dat ons dagboek baie gereeld opgedateer word met inligting oor allerhande belangrike gebeure. Dit is veral kerkraadslede wat gereeld na die dagboek moet kyk vir belangrike aankondigings!

Op ons webblad - noordkus.co.za - klik op INLIGTING en dan op DAGBOEK.

Jy sal merk dat daar nou ook 'n skakeltjie is: ALMANAK 2022 wat jou sal neem na die beplanning vir 2022. Hierdie voorlopige dagboek sal verander namate ons meer inligting gekry het van die verskillende diensaksies oor gebeure wat hulle beplan vir volgende jaar.

Hou hierdie spasie dop!

.

Covid

n Spesiale uitreik aan elkeen wat in hierdie moeilike tyd finansieel geraak word deur die huidige inperking, asook almal wat familie en vriende het wat veg teen Covid of wat self dit ook het.

Bemoedig dié wie se hande slap hang, help dié wie se knieë knik, sȇ vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, julle God is hier”

Jesaja 35:3-4

Skakel gerus vir Ds. Gert Vorster indien daar voorbidding vir iemand gedoen moet word.

.

Kom ondersteun ons heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisterverkope!!

Heerlike pannekoek, vetkoek en koeksisters is steeds elke Saterdag beskikbaar by die kerk. Covid protokolle sal gevolg word.

Kom ondersteun ons asseblief!

 

.

.

Manne Kuier Saam

Ons gemeente se manne kuier elke Saterdag om 07:00 saam op  Zoom,  waar ons lekker gesels en lewendige gesprekke voer oor aktuele onderwerpe.  Enige van ons manne is hartlik welkom om in te skakel! Die Zoom ID en wagwoord sal Vrydae aangestuur word.

Ek sien uit daarna om met jou te gesels by ons volgende opwindende gesprek!

Let wel dat daar egter nie op Saterdag 2 Oktober 'n byeenkoms sal wees nie as gevolg van ons Mini Mark.

Louis Nel

.

Leesrooster tekste vir 2021

Binne die kerklike tradisies het daar deur die jare ‘n leesrooster ontstaan wat volgens die kerklike jaar ingedeel is. Elke week is daar vier tekste, een uit die Ou Testament, een uit die Psalms, een uit die Evangelies en een uit die Briewe van die Nuwe Testament wat in jou eie persoonlike stiltetyd (‘n teks vir elke dag) gelees kan word. Die tekste kan selfs in jou selgroep of Bybelstudiegroep gelees word waarna die groep met mekaar saam kan gesels oor die inhoud van die tekste; hoe dit met mekaar saam pas; wat dit vir ons beteken binne die kerklike jaar en wat die tekste vir ons elkeen persoonlik kom sê.

Die Leesrooster tekste vir die 18de Sondag van Koninkrykstyd: Jakobus 5:13-20, Ester 7:1-6, 9-10, 9:20-22, Psalm 124 en Markus 9:38-50.

.

Nuwe Intrekkers

Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by Ballito Gesinskerk.  Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde verblyf in ons gemeente gaan hê.

Het jy onlangs van adres verander of nuwe epos / telefoon nommer gekry? Vul asseblief ‘n vorm in met jou nuwe besonderhede.

.

Hospitaal Besoek

Neem asseblief kennis dat daar huidiglik geen hospitaal besoeke gedoen kan word nie as gevolg van Kovid-19 beperkings.

.

Ballito Gesinskerk Facebook Gemeenskap

Ons nooi graag al ons gemeentelede om deel te word van ons Facebook gemeenskap. Ons plaas gereeld inligting oor opkomende projekte asook nuus en foto’s van geleenthede wat plaasgevind het. “Like” en “Share” gerus ons blad by:

www.facebook.com/ngnoordkus/

.

Mondi Herwinningsprojek

Net ‘n vriendelike herinnering aan die gemeente om asseblief die papier herwinningsprojek te ondersteun.

Die herwinningsdrom staan buite die kerk se omheining en is te alle tye beskikbaar.

.

Het jy kaste vol klere wat jy nie dra nie of huishoudelike items wat jy nie gebruik nie?

Skenk dit aan HOSPICE en help hulle so om hulle onbaatsugtige diens te kan voortsit.

Kontak Helene by 083 656 0864

 

GEBEDSKALENDER


Sondag 03 Oktober—Saoedi-Arabië

ʼn Christen-rolmodel is van groot hulp vir nuwe gelowiges. Iemand wat hulle kan lei, uitdaag, vertroos en bemoedig. Bid dat tien sulke persone spoedig in Saoedi-Arabië na vore sal kom.

Maandag 04 Oktober—Libanon

Bid dat jongmense wat hard gewerk het om die gebied rondom die Beiroet-hawe te herstel, toegelaat sal word om meer verantwoordelikheid te neem in die nuwe Libanon en om saam met die res van die bevolking te werk om die land weer as ʼn eenheid te herstel.

Dinsdag 05 Oktober—Soedan

Ondanks die oorgangsregering se verbale onderneming om godsdiensvryheid vir almal te verseker, ervaar Christene steeds beperkings in die daaglikse uitdrukking van hul geloof. Bid vir wysheid vir die regering namate hulle probeer om die lewens van alle Soedanese te verbeter en dat hierdie brose demokrasie die geleentheid sal hê om in krag te groei.

Woensdag 06 Oktober—Nigerië

Toe Hannatu Ezra* en haar familie in 2017 uit Boko Haram se gevangenskap probeer vlug het, is twee van haar kinders doodgeskiet. Sy ervaar steeds die trauma van haar verlies en twee jaar se aanhouding. Bid dat die Here vir haar en haar oorblywende kinders ʼn manier sal voorsien om Geopende Deure se traumasentrum te besoek.

Donderdag 07 Oktober—Bhoetan

Die Covid-19-reisbeperkings maak dit vir Geopende Deure se plaaslike vennote moeilik om programme vir hul beplande datums te organiseer. Bid dat God hulle sal help om programme veilig en op die regte tyd uit te voer.

Vrydag 08 Oktober—Nepal

Tydens die skryf hiervan het die aantal Covid-19-gevalle weer begin toeneem. Bid vir God se genesing in Nepal, asook vir die veiligheid en beskerming van Geopende Deure se plaaslike vennote en hul familielede, tydens die pandemie.

Saterdag 09 Oktober—Mianmar

Die huidige militêre staatsgreep het tot groot onrus in die land gelei. Baie mense het betoog en hul lewens verloor. Talle is deur die sterftes en geweld getraumatiseer. Bid vir die herstel van ʼn regverdige regering en verdraagsaamheid. Bid ook vir emosionele genesing vir die mense van Mianmar.