Sondag 05 Desember

08:30 Erediens: Tweede Adventsondag—vrede

Woensdag 08 Desember

18:00 Gemeentebestuur Vergadering

Sondag 12 Desember

08:30 Erediens: Derde Adventsondag—vreugde

Donderdag 16 Desember

08:30 Erediens: Versoeningsdag

Sondag 19 Desember

08:30 Erediens: Vierde Adventsondag—liefde

Kerssangdiens

Saterdag 25 Desember

07:00 & 09:00 Kersdienste

Vrydag 31 Desember

18:00 Oujaarsdiens

 

Het jy geweet? Ballito Gesinskerk se jaarlikse Almanak of Dagboek is op ons webblad beskikbaar. Kyk gerus by noordkus.co.za/a2-dagboek.html.

Siekes:

Diana Brink—herstel tuis na oogoperasie

Cas Pieterse—opgeneem in step down fasiliteit

Peet Botha—tuis na operasie

Dalene van Zyl

Miriam Lyons

Louisa HeunisAlgemene Voorbidding:

Reën in droë dele van die land, Gemeente, Dorp en Gemeenskap, ons land.

Ons almal se gesondheid teen die Coronavirus.

.

Spesiale Voorbidding:

Marie Dirks is oorlede na baie jare se stryd teen kanker.

Ons dink aan haar man Christo, haar ma en suster en ander familie.

Gedenkdiens: Maandag om 10:00


 
.

05 Desember

Willie Thompson

06 Desember

Edward Wink

07 Desember

Kleintjie Coetzee

09 Desember

Charl Erasmus

Martie Meiring

Cobus Naudé

11 Desember

Caylie Zietsman

Clarissa Zietsman 

Eredienstema—5 Desember

Advent


Advent 

Die 4 weke voor Kersfees, word Advent genoem, afgelei van die Latynse woord “adventus” wat koms of aankoms beteken.

Op hierdie 4 Sondae dink ons aan en berei ons voor op Kersfees, wanneer ons die koms van Jesus Christus vier. Ons tema, wat oor die hele Adventstyd strek, is: Op soek na ‘n Messias!

Advent is die begin van die liturgiese jaar, ook kerkjaar genoem. Op elke Adventsondag kry ‘n bepaalde aspek van die koms van Jesus, aandag.

Verlede week het ons op hoop gefokus. Vandag is die tweede Adventsondag en ons fokus op vrede, op die derde Adventsondag, op vreugde en op die laaste Adventsondag, op liefde.

.

Die Liturgiese jaar (Kerkjaar)

Elke jaar volg ons die lewensverhaal van Jesus – vanaf die afwagting op sy koms (Advent) tot en met sy hemelvaart. Dan volg Pinkster, wat vertel hoedat die Heilige Gees die kerk (ons!) bemagtig om Jesus se verhaal uit te dra deur sy koninkryk/heerskappy te help vestig in die wêreld (Koninkrykstyd).


.

Nuwe Intrekkers

Alle nuwe intrekkers word hartlik verwelkom by Ballito Gesinskerk. Ons vertrou dat julle ’n baie geseënde verblyf in ons gemeente gaan hê.

.

10de Dankoffer

10de Maand dankoffer hardloop nou tot einde Februarie. ‘n Vriendelike, dog dringende versoek word aan elke lidmaat gerig om asseblief weer biddend te gaan besin oor u 10de maand dankoffer. Baie dankie vir die wyse waarop u tot nou toe ‘n bydrae gelewer het om die Gemeente in staat te stel om ons Hemelse Vader se Koninkryk te dien.

Fil 4: 18,19 “Julle gawe is voor God ‘n offer met ‘n lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus”

Tot op datum het ons ‘n bedrag van

R171 200 ontvang.

.

Terugvoer: Kerkraadsvergadering

van 24 November 2021

Hiermee terugvoer van die belangrikste sake wat deur die kerkraad bespreek was. Vir verdere inligting, kontak gerus vir Wynand Maartens of Gert Vorster.

Verkoop van pastorie:

Vier aanbiedinge om die pastorie te koop was ontvang. Kerkraad het ‘n aanbod vir R3.2m aanvaar. Die koper moet presteer teen 15 Januarie 2022. Die bemarking gaan voort om rugsteun aanbiedinge te verkry indien koop nie deurgaan nie.

Begroting:

Ons het die huidige finansiële jaar vir ‘n tekort van R140 000 begroot. Dit beteken indien ons die begrote inkomste teikens (dankoffers, kollekte, tiendemaand en alle ander inkomste projekte) bereik en binne ons begrote uitgawes bly, ons R140 000 uit ons beleggingsrekening moet onttrek om verpligtinge na te kom.

Ons inkomste tot einde September 2021 is effens meer en ons uitgawes is effens laer as wat begroot was. Hiervoor is ons baie dankbaar en wil ons vir elkeen baie dankie sê vir julle bydraes wat dit moontlik maak. Ons sal egter eers aan die einde van die finansiële jaar die volle prentjie sien.

Versoek van AGS om ons fasiliteite te gebruik:

Na verskeie gesprekke met die AGS het hulle skriftelik aangedui wat hulle behoeftes was. Die omvang van hul behoeftes was uiteenlopend van aard. Van eksklusiewe kantoorspasie gebruik, twee eredienste op Sondae en verskeie byeenkomste gedurende die week, asook ‘n langtermyn verbintenis van minstens 5 jaar. U sal onthou die gemeente was genader om onder andere insette te lewer indien die begintyd van ons dienste vervroeg sou word. Verskeie terugvoere was ontvang maar geen wesenlike probleme het na vore gekom nie.

Die kerkraad se besluit is hoofsaaklik beïnvloed deur:

Die proses van herbeplanning en heraktivering van verskeie bedienings, waarmee ons tans besig is. As kerkraad wil ons nie ingeperk word deur ‘n langtermyn ooreenkoms, terwyl ons beplanning doen nie.

Daar is reeds ‘n bestaande ooreenkoms in plek met Lifeing en Salt 40 vir die gedeeltelike gebruik van die jeuglokaal. Die ooreenkoms maak voorsiening vir uitbreiding en vermeerdering van bestaande aktiwiteite soos die behoefte ontstaan.

Die kerkraad wil dit duidelik stel dat die optimale benutting van ons kerkkompleks een van ons mikpunte vir die toekoms is. Dit maak nie uit ‘n finansiële en ‘n morele oogpunt sin om die bates ekslusief vir gemeentelike aktiwiteite te benut nie. Hierdie eiendom moet sover moontlik tot voordeel van die gemeenskap aangewend word.

Die kerkraad het gevolglik besluit om die versoek van die AGS vir die gebruik van die fasiliteite nie goed te keur nie.

Beroep van leraar vir gemeente:

Die Diensverhoudinge kommissie (DVK) en die Pre-advies kommissie (PAK) het sedert die vertrek van Ds Alwyn Small reeds twee keer vergader waartydens die beroep van ‘n nuwe leraar bespreek was. Die aktiwiteite en tydsduur van alle aktiwiteite wat afgehandel moet word, voordat die pos geadverteer kan word, was bespreek. ‘n Realistiese begindatum vir ‘n nuwe leraar in die gemeente, is Januarie 2023. Dit neem gemiddeld 6 maande vanaf die datum wat pos geadverteer word totdat leraar bevestig word.

Die DVK het die Ring en Sinode genader met versoek om die kontrak van Ds. Gert Vorster met ‘n verdere jaar te verleng (vanaf 1 Maart 2022 tot einde Februarie 2023), aangesien die Ring se riglyne slegs voorsiening maak vir ‘n 6 maande termyn kontrak. Die Ring/Sinode het dit goedgekeur.

Die kerkraad het gevolglik die verlenging van die kontrak goedgekeur. Daar sal met Ds. Gert in gesprek getree word ten einde die verlenging te bespreek en te finaliseer.

Wynand Maartens - Kerkraadsleier

.

Baie Dankie van Tuinsig

Baie dankie vir julle besoek aan Tuinsig op Sondag, 14 November 2021 en die heerlike bederfies aan ons bejaardes. Hulle gesigte het behoorlik gestraal en hulle het heerlik gesmul aan die lekkernye.

Ons waardeer julle positiewe betrokkenheid by Tuinsig opreg.

Ds. Nico Janse van Rensburg

(Bestuurder)

.

Elke Saterdag!!!

.

.

Nuut op ons Webblad

Die foto’s van ons Lentemark van Oktober asook ons feesvieringe van die gemeente se 81ste verjaarsdag.Covid

n Spesiale uitreik aan elkeen wat in hierdie moeilike tyd finansieel geraak word deur die huidige inperking, asook almal wat familie en vriende het wat veg teen Covid of wat self dit ook het.

Bemoedig dié wie se hande slap hang, help dié wie se knieë knik, sȇ vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, julle God is hier”

Jesaja 35:3-4Skakel gerus vir Ds. Gert Vorster indien daar voorbidding vir iemand gedoen moet word.

.

Manne Kuier Saam

Ons manne kuier elke 2de en 4de Saterdag om 06:30 saam met ‘n stomende beker moerkoffie en beskuit en gesels lekker oor aktuele onderwerpe. Ons gesprek gaan ook op Zoom beskikbaar wees - die skakel sal op die webblad geplaas word. Almal is hartlik welkom! Kom kuier saam!

.

Ballito Gesinskerk Facebook Gemeenskap

Ons nooi graag al ons gemeentelede om deel te word van ons Facebook gemeenskap. Ons plaas gereeld inligting oor opkomende projekte asook nuus en foto’s van geleenthede wat plaasgevind het. “Like” en “Share” gerus ons blad by:

www.facebook.com/ngnoordkus/


Herwin papier ten bate van Jeugprojek

Net ‘n vriendelike herinnering aan die gemeente om asseblief die papier herwinningsprojek te ondersteun.  Die inkomste wat daaruit gegenereer word gaan na die Jeugprojek.

Die herwinningsdrom staan buite die kerk se omheining en is te alle tye beskikbaar.

.

.

Hospice benodig klere en huishoudelike items

Kontak Helene by 083 656 0864 of gee by die Kerkkantoor af.

.

Huiswerker Beskikbaar

My bediende wat reeds 8 jaar vir my werk is vanaf 1 Januarie 2022 beskikbaar vir 2 of 3 dae ‘n week – onderhandelbaar. Maandae en Woensdae is tans beskikbaar. Sy het kantoor ondervinding – het vroeër by Dr. Van der Merwe en Esna Small in die praktyk gewerk en was ook behulpsaam met pannekoekbak by die kerk op Saterdae. Sy het ‘n vreeslike oulike geaardheid, altyd opgeruimd, eerlik, harde en deeglike werker, lojaal en sy het initiatief en kan goed in Engels kommunikeer. Sy kom goed met kinders en troeteldiere oor die weg. Kan haar regtig aanbeveel. Haar naam is Pamela. Kontak my gerus – Ronel Erasmus 0824546303.

.

Huiswerk Dringend Benodig

Drie vroue wat Saterdae ons Simunye ku Jesu byeenkomste bywoon en in Groutville woon, soek dringend huiswerk in Ballito omgewing.Hulle name en kontakbesonderhede is soos volg:

Constance 074-283 3149

Rosemary 073-934 9543

Zanele 072-493 8001

Constance is opsoek na inslaapwerk. Sy het nie kinders nie en het vir Italianers gewerk wat intussen na Italië teruggekeer het.

.

Tuinier Benodig

Celeste Rohrbeck soek ‘n betroubare persoon om een keer ‘n week in haar tuin te werk. Kontak haar asseblief by 072 843 7083 indien jy iemand kan verwys.

..

GEBEDSKALENDER


Sondag 05 Desember —Suidelike Filippyne

Sedert die pandemie is Gelowiges vanuit ʼn Moslemagtergrond meer vasberade om die Evangelie met hul families en bure te deel. Bid dat God aan hulle geleenthede sal gee om die Evangelie met die rondom hulle te deel.

Maandag 06 Desember — Sentraal-Asië

ʼn Gelowige vanuit ʼn Moslemagtergrond is deur haar twee volwasse seuns onderdruk en vervolg vir haar geloof. Haar oudste seun het wonderbaarlik om verskoning gevra. Prys die Here vir beantwoorde gebede. Hou asseblief aan bid vir haar tweede seun, wat steeds baie vyandig is.

Dinsdag 07 Desember —Tanzanië

Vroue word dikwels aan fisiese en seksuele geweld onderwerp as ʼn manier van vervolging. Soms kan die geweld selfs tot die dood lei. Bid vir hulle beskerming en dat die Here vroue se geloof en vertroue in Hom sal versterk.

Woensdag 08 Desember — Burundi

Toe Jamal*, ʼn voormalige Imam, ʼn Christen geword het, was die mense in sy dorpie woedend, en sy vrou het hom probeer vergiftig. Hy is geforseer om te vlug en skuil nou in ʼn nabygeleë dorp. Bid dat die Here vir Jamal sal help om ʼn kerk te vind waar sy geloof en begrip van die Woord kan groei en versterk.

Donderdag 09 Desember —Mianmar

Ons dank die Here vir Sy beskerming oor ons plaaslike vennote en die suksesvolle aflewering van medisyne aan gelowiges, ten spyte van uitdagings. Bid dat Hy voortdurend saam met ons plaaslike vennote sal wees terwyl hulle na gelowiges in die land uitreik.

Vrydag 10 Desember —Arabiese Skiereiland

Bid vir Evangelisasie-aktiwiteite in hierdie hoofsaaklike Islamitiese lande. Bid dat al die saadjies van waarheid wat tydens Ramadan en die res van die jaar gesaai is, sal wortel skiet in die harte van die wat soekend is.

Saterdag 11 Desember —Israel

Spanning tussen die Arabiese en Joodse gemeenskappe het gegroei sedert geweld maande gelede uitgebreek het. Bid vir herstel en die moontlikheid van “Leef die Koninkryk saam” vir die Christen-gemeenskappe onder die Arabiere en Jode in Israel.