Ignes de Beer
072 995 2873


Sending
VGK Shakaville


Hierdie is 'n baie arm gemeente in die Stanger omgewing. Die leraar is Ds. Simon Kwashabe. In 'n omgewing waar vigs hoogty vier, bedien Ds. Simon die evangelieboodskap onder uiters moeilike omstandighede in 'n gemeenskap waar die inkomste bitter klein is. Daar word 'n kleuterskool bedryf op die kerkterrein asook 'n sopkombuis waar die behoeftes baie groot is.

Behoeftes

Voorbidding

Finansiele ondersteuning

Morele ondersteuning - gaan besoek gerus 'n erediens om 10 op 'n Sondag.

Masedoniƫ Projek

Hierdie is 'n internasionale sendingaksie waar Bybels en ander literatuur geplaas word in lande wat ontoeganklik is vir die evangelie. Een van ons lidmate is voltyds betrokke by hierdie organisasie, en ons gemeente ondersteun ook die organisasie finansieel.

Behoeftes

Voorbidding

Finansiele ondersteuning

Neem deel - gaan saam op een van die uitreike na 'n onbereikte land om Bybels te plaas in die hande van iemand wat honger is vir die evangelie.