Linda Scheepers
082 780 8872

Vrouebediening

Die vrouediens in die gemeente is lewendig en verskeie projekte word gedurig aangepak. So is daar byvoorbeeld die koeksisterprojek wat geloods is om fondse te genereer. Die Tuinsig tehuis vir bejaardes word gereeld besoek, met geskenkies vir die oumense. Die vrouediens is ook verantwoordelik om tee te skink na elke erediens. Hierdie is 'n belangrike taak, want dit dra by om die gemeenskap van gelowiges waarlik sinvol te maak wanneer mense saam kuier na die erediens.

Ons poog om dit vir die vroue van ons gemeente aangenaam te maak, deur geleenthede te skep waar ons saam kan kuier en mekaar kan bemoedig en opbou. Geleenthede soos 'n lentetee, saam uiteet geleenthede en uitstappies is gereeld op die spyskaart. Daar word ook gereeld gereël vir interessante sprekers.

Program vir 2019:
Saterdag 19 Februarie 09:00 - Kenmekaar
Vrydag 1 Maart - Wêreld Biddag vir Vroue
Saterdag 4 Mei 09:00 - Vroue Ontbyt
Saterdag 3 Augustus 09:00 - Vrouebediening
Saterdag 2 November 09:00 - Jaarafsluiting